Demo för förstasidan

Kulturmöten utifrån ett HBTQ-perspektiv

https://vimeo.com/539572806https://vimeo.com/539572806 Kulturmöten utifrån ett HBTQ-perspektiv Vad innebär det att tillhöra en religiös eller kulturell minoritetsgrupp i Sverige idag och samtidigt ha en sexuell orientering som strider mot majoritetsnormen i den egna gruppen såväl som i det svenska samhället? Utbildningarna ger ökad kunskap om sexualitet och normer kopplade till kultur och religion, samt en övergripande bild …

Kulturmöten utifrån ett HBTQ-perspektiv Läs mer »

Handledarutbildning

https://vimeo.com/539703725https://vimeo.com/539703725 Handledarutbildning Att komma till en arbetsplats i ett nytt land innebär ofta en positiv möjlighet till egen försörjning och makt över sitt liv. Men kulturella och språkliga hinder kan ibland påverka möjligheten att utvecklas i sin praktik- eller yrkesroll. Syftet med vår handledarutbildning är att få ökad kunskap, förståelse och trygghet i handledarrollen, samt …

Handledarutbildning Läs mer »

Kultur- och religionsmöten på arbetsplatsen

https://vimeo.com/539703268https://vimeo.com/539703268 Kultur- och religionsmöten på arbetsplatsen Utbildningarna riktar sig till alla inom arbetslivet som vill ha ökad kompetens och kunskap inom kulturella och religiösa möten, och kan efter behov anpassas till personal och medarbetare på operativ- såväl som på strategisk nivå. Starta Demo Nedan återfinns olika utbildningsförslag. Varje modul tar ca. 3 h att genomföra …

Kultur- och religionsmöten på arbetsplatsen Läs mer »

HR, Rekrytering & verksamhetsutveckling

https://vimeo.com/539704085https://vimeo.com/539704085 HR, rekrytering & verksamhetsutveckling Syftet med utbildningarna är att ge verktyg för att arbeta med kulturella möten, möjligheter och utmaningar kopplat till breddad rekrytering, motverka och förebygga diskriminering, samt genomtänkta förhållningssätt till värde- och normkrockar. Utbildningarna vänder sig till dig som är chef eller ledare, men även till HR-personal och medarbetare på arbetsplatser inom …

HR, Rekrytering & verksamhetsutveckling Läs mer »

Somalia

https://vimeo.com/421505813https://vimeo.com/421505813 Starta Demo SOMALIA Vi ger en kort redogörelse för Somalia samtidshistoria vilken utgör en viktig bakgrund till situationen idag. Säkerhetsläget beskrivs såväl som flyktingsituationen. Vi redogör för flyktvägar och överblickar den somaliska diasporan. Sedan tittar vi närmare på religion i Somalia där majoriteten tillhör sunnitisk islam. Vi belyser relevanta tolkningar och traditioner, samt vilken …

Somalia Läs mer »

Afghanistan

https://vimeo.com/420283780https://vimeo.com/420283780 Starta Demo AFGHANISTAN Vi börjar med att ge en övergripande bild av aktuella politiska och sociala förhållanden. Vilka etniska/religiösa grupper dominerar och vilka är i minoritet? Finns det grupper som är utsatta för förföljelse? Hur ser säkerhetssituationen ut idag? Många afghaner flyr till Sverige från Iran. Hur ser situationen ut där? Vi ger sedan …

Afghanistan Läs mer »

Våldsbejakande extremism

https://vimeo.com/400166446https://vimeo.com/400166446 Våldsbejakande extremism I våra utbildningar om våldsbejakande extremism erbjuder vi kunskap om de olika våldsbejakande miljöerna högerextremism, islamism och den autonoma vänstern. Syftet är att ge större kunskap om de våldsbejakande miljöerna och vad som gör att människor på olika sätt kommer i kontakt med dessa miljöer. Med ökade kunskaper tror vi att man …

Våldsbejakande extremism Läs mer »

Migration, kulturmöten och psykisk ohälsa

https://vimeo.com/400166107https://vimeo.com/400166107 Migration, kulturmöten & psykisk ohälsa Utbildningarna ger kunskap om kulturella skillnader när det kommer till psykisk hälsa och vi hämtar exempel från länderna Afghanistan, Somalia och Syrien. Utifrån den forskning som finns vet vi att kulturella förståelser av hälsoproblem har konsekvenser när det kommer till huruvida människor är motiverade att söka vård, vem man …

Migration, kulturmöten och psykisk ohälsa Läs mer »

Hedersrelaterat våld och förtryck

https://vimeo.com/400165686https://vimeo.com/400165686 Hedersrelaterat våld och förtryck Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot och kontroll som begränsar en persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Utbildningarna bidrar med ökad kunskap kring fenomenet, hur du kan arbeta förebyggande, samt vilka lagar som ger stöd åt arbetet – exempelvis barnkonventionen, samt lagar kring könsstympning …

Hedersrelaterat våld och förtryck Läs mer »

Kulturella möten i sjukvården

https://vimeo.com/400165846https://vimeo.com/400165846 KULTURELLA MÖTEN I SJUKVÅRDEN​ Våra utbildningar om kulturella möten inom sjukvården lyfter bland annat kulturskillnader och förväntningar i relationen mellan läkare och patient, familjen och anhörigas betydelse, synen på palliativ vård, kvinnligt och manligt, men även svårare kulturella möten som kan handla om könsstympning, heder och sexualitet. Syftet med utbildningarna är ge stöd, kunskaper …

Kulturella möten i sjukvården Läs mer »

Scroll to Top