Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Kom igång
Spela videoklipp

Utbildning om Afghanistan - Grundläggande och fördjupande kunskaper om landet

Vi börjar med att ge en övergripande bild av aktuella politiska och sociala förhållanden. Vilka etniska/religiösa grupper dominerar och vilka är i minoritet? Finns det grupper som är utsatta för förföljelse? Hur ser säkerhetssituationen ut idag? Många afghaner flyr till Sverige från Iran. Hur ser situationen ut där?

Vi ger sedan en fördjupning utifrån familjemönster och klansystem. Hur kan man skilja mellan olika samhällstyper utifrån maktkoncentration, individens rättigheter och skyldigheter, samt grundläggande värderingar? Exempel lyfts från Afghanistan. Vad utmärker folkgrupperna när det handlar om familj, klan och hederskultur? Vi granskar också kvinnors situation, och hur kvinnors möjligheter i Afghanistan varierar beroende på folkgruppstillhörighet, plats (stad eller landsbygd), hederskulturella normer, samt det rådande politiska läget.

Slutligen fokuserar vi på den svenska kontexten. Vad finns det för likheter och skillnader mellan svensk och afghansk kultur? Finns det normer och beteenden inom respektive kultur som kan leda till kulturkrockar? Vi belyser frågorna utifrån Afghaners situation i diasporan och ger exempel på hur man kan arbeta praktiskt med vardagens utmaningar.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

3 timmar

Bakgrund och inbördeskriget

 • Samtidshistoria
 • Religiösa och etniska grupper
 • Säkerhetsläget

Klansamhället och heder

 • Kollektivism och individualism
 • Familjens struktur och funktioner
 • Heder och kvinnors situation

Hälsa och kultur

  • Fysisk och psykisk hälsa
  • Sex och sociala relationer
  • Bacha bazi och sexuella övergrepp
  • Bacha posh

Digitalt eller utbildning på plats?

Alla våra utbildningar går att genomföra både digitalt och självklart i fysisk form.

EGET UPPLÄGG / KOMPONERA SJÄLV

Utbildningsuppläggen ovan är förslag på utbildningsmoment och moduler som passar bra ihop. Önskas ett annat upplägg kan vi tillsammans sätta ihop delmoment från olika moduler och skräddarsy en lösning som passar er verksamhet.

FÖRDJUPNINGSMATERIAL

Fördjupningsmaterial från inKultura kan användas som underlag om en beställare eller arrangör själv vill hålla i ett fördjupningsmoment, eller ett uppföljningstillfälle som knyter an till den ursprungliga utbildningen. Fördjupningsmaterial kan beställas som komplement till en eller flera utbildningar.

VIDEOSAMTAL

Digitala interaktiva möten med utbildare från inKultura kan beställas som tillval till en eller flera utbildningar. Det är exempelvis möjligt att genomföra workshops, frågestunder, diskussionsövningar, eller annan typ av interaktiv fördjupning inom något område som berörts av utbildningarna.

Demo

I demon är det möjligt att se en del av utbildningen i den digitala plattformen.
Scroll to Top