DEMO – Folkgrupper

Folkgrupper i Afghanistan - Hazarernas ställning

Hur är hazarernas ställning i relation till andra folkgrupper, som t.ex. pashtuner? Både historiskt och i samtiden, har det blivit bättre eller sämre?

Historiskt sett har hazarerna varit marginaliserade och utsatta för diskriminering, såväl politiskt som socialt.
Scroll to Top