Samarbetspartners

Svenska Röda korset

På Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Göteborg hjälper vi människor som lider av trauman från krig, tortyr och/eller svåra flyktupplevelser. Tillsammans med legitimerade psykologer från Röda Korsets traumaenhet i Göteborg, arrangerar Religionsvetarna utbildningar på temat psykisk ohälsa och migration.

Mitt Liv

Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Genom mentorprogrammet Mitt Livs Chans stöttar vi årligen cirka 400 personer med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning att komma in på den svenska arbetsmarknaden och få jobb inom sitt kompetensområde. Vi samarbetar idag med ett 50-tal partnerföretag i frågor som rör mångfald, inkludering, ledarskap och social hållbarhet, och genom vår konsultverksamhet kompetensutvecklar vi näringsliv och organisationer som har en ambition att skapa en mer inkluderande arbetsplats. Mitt Liv är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, vilket innebär att all vinst företaget gör återinvesteras i verksamheten.

Opportunity Day

Opportunity Day startade med målet att inspirera fler små och medelstora företag att söka medarbetare i nya nätverk, samt med målet att underlätta för både företagen och utrikesfödda jobbsökande att komma i kontakt. Vi verkar genom opinionsbildning och påverkan, samt genom att skapa nya mötesplatser. Mötesplatserna består av ett antal aktiviteter såsom jobbmatchning, förbokade intervjuer, seminarier i O-zone, samtalsövningen ”The Box”, workshops för jobbsökande, och mässor. Sedan starten 2016 har drygt 3000 personer besökt våra mötesplatser och vi samarbetar årligen med ett 50-tal aktörer ur näringslivet och den offentliga sektorn.

Crusner Advokatbyrå

Crusner Advokatbyrå startade sin verksamhet 2001 och är en erfaren men nytänkande fullservicebyrå som arbetar med all typ av juridik. Bland Crusners klienter finns företag, privatpersoner och myndigheter.
Alla Crusners advokater och biträdande jurister är specialiserade inom något eller några rättsområden och arbetet sker i team. Oavsett vem av Crusners medarbetare som anlitas så har klienten tillgång till byråns samlade specialistkompetens.
Byrån har idag kontor på tolv orter i Sverige och planerar även att öppna ytterligare kontor framöver. Kompetens, affärsmässighet och flexibilitet är ledord samtidigt som kostnadseffektiva lösningar skräddarsys för varje enskild kund. Crusners medarbetare är prestigelösa och engagerade och har ett nära samarbete med sina klienter. Kunderna är såväl privatpersoner som företag av alla storlekar, såväl svenska som utländska. Det är enkelt att arbeta med Crusner

Globalpsykologerna

Globalpsykologerna bidrar med kunskap om hur människan fungerar och förändras i arbetet med global utveckling och vid migration. Med psykologiska verktyg och utifrån vetenskaplig psykologisk forskning kan Globalpsykologerna ge ett nytt och viktigt perspektiv till er verksamhet.

Sweteach

SweTeach arbetar för språklig inkludering på arbetsplatsen. Vår svenskundervisning har fokus på kommunikativa färdigheter och bedrivs på plats hos företag och organisationer. Med utgångspunkt i ledorden kompetens, flexibilitet och helhet vill vi bidra till ett mer delaktigt samhälle genom utbildningar i inkluderande kommunikation och språkstödjande bemötande.

Samarbetsbolaget

Samarbetsbolaget grundades 2010, först som ett gemensamt varumärke och sedan som aktiebolag. Våra fokusområden är konflikthantering, mångfald, interkulturell kompetens och processledarskap. Vi arbetar med perspektiven individ, grupp, samhälle. Det vi är på insidan lyser igenom i våra handlingar på utsidan.

Untold film

Untold Film är ett Göteborgs-baserat film-produktionsbolag som varit verksamt i 15 år. Vi jobbar både med ideella produktioner som för IofC och Amensty samt med kommersiell film i form av reklam -och presentationsfilm. Mottot har alltid varit att sträva efter en så hög sanningshalt som möjligt, även i de kommersiella produktionerna. Vi kallar vår stil för cinematisk content marketing vilket är en blandning av sanningsenligt innehåll grundat på djupintervjuer ihop med vackert filmfoto.
Scroll to Top