Inkulturas KONFERENSER

8/2-2022 digital

Konferensen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner SweTeach och under dagen kommer vi att behandla teman som handledning, kommunikation och inkludering med fokus på praktiska verktyg och konkreta tips.

Våldsbejakande Extremism

26/4-2022 digital

Under dagen gör vi ett kunskapslyft kring extremistiska ideologier, radikalisering och propaganda samt lyfter praktiska verktyg och tips i det preventiva arbetet.

Tillsammans med Röda korset: UKRAINA, FLYKTINGSKAP OCH PSYKISK OHÄLSA

20/5 & 2/6 2022 digital

Konferensen riktar sig till dig som vill lära dig mer om Ukraina utifrån ett historiskt, samtida och kulturellt perspektiv, samt om psykisk ohälsa och migration i ljuset av den aktuella situationen.

Vill du att vi ska arrangera en konferens kring ett visst ämne? Kontakta oss så ser vi över möjligheten!

Scroll to Top