KONFERENSER, lunchföreläsningar & kvällsutbildningar

Prenumerera på vårat nyhetsbrev för att få uppdateringar om aktuella konferenser och lunchföreläsningar!

Konferenser

Landkunskap: Ukraina

29/8-2023 9:00-12.00 digital

I centrum står frågor
som är relevanta i migrationen och för personer som i sina yrkesroller möter människor från Ukraina. Exempelvis belyser vi hälsa, utbildning, och frågor som kan vara källa till konflikt mellan människor från Ukraina. 

Arbetsmarknad och etablering

31/8-2023 10:00-15:00 digital

Under dagen lyfter vi kunskap och verktyg som exempelvis berör kulturella perspektiv på arbete, förutsättningar och möjligheter på den svenska arbetsmarknaden, samt specifika utmaningar i etableringsprocessen för utomeuropeiskt födda kvinnor.

KULTURMÖTEN UTIFRÅN ETT HBTQI-PERSPEKTIV

23/10-2023 9:00-12:00 digital

Många nyanlända HBTQI-personer upplever sig inte få stöd i Sverige, samtidigt som många tjänstemän upplever sakna viktiga kunskaper för att kunna ge ett sådant stöd. Den här konferensen erbjuder kunskap och verktyg som syftar till att underlätta den sortens möten. 

Gängkriminalitet

8/11-2023 10:00-12:00 digital

Konferensen syftar till att öka kunskapen om gängkriminalitetens komplexa orsaker, vilka konsekvenser det får för offer, förövare och för samhället, samt hur man kan arbeta preventivt på olika nivåer.

IF & NPF

9/11-2023 9:00-12:00 digital

En konferens som riktar sig till dig som i ditt yrke möter eller vill möta unga och vuxna människor med intellektuell (IF) eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), till exempel som handledare, coach, kurator, kollega eller ledare.

Landkunskap: Somalia

5/12 2023 13:00-16.00 digital

I centrum står frågor som är relevanta i migrationen och för personer som i sina yrkesroller möter människor från Somalia. Exempelvis belyser vi hälsa, utbildning, och klansystemets betydelse.

Lunchföreläsningar

Våldsbejakande extremistiska miljöer

26/9-2023 12:00-13:00 digital

Vi introducerar våldsbejakande rörelser inom högerextremism, islamism, och autonoma vänstern. Vidare lyfter vi konkreta exempel som Nordiska Motståndsrörelsen, Antifascistisk Aktion och Islamiska Staten.

Förklaringar till radikalisering

26/10-2023 12:00-13:00 digital

Varför kan människor tänka sig att utföra våldshandlingar mot civila mål? Vi lyfter sociala och psykologiska förklaringsmodeller som ger en bild av hur radikaliseringsprocessen kan se ut.

Introduktion till religion och sexualitet

15/11-2023 12:00-13:00 DIGITAL

Föreläsningen fokuserar och problematiserar utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv förhållandet mellan religion och sex, och framför allt vilken roll religiösa idéer kan ha på människors sexualitet och hur dessa idéer påverkar människor i det dagliga livet.

Vägledning nyanlända

16/11-2023 12:00-13:00 DIGITAL

Vi tar upp olika sätt att visa på och prata om karriärstegar utifrån hur det ser ut i Sverige; vad som kan upplevas ovant eller främmande och vad man kan tänka på i kommunikation för att få till ett bra möte.

kvällsutbildningar

Våldsbejakande extremism

25/10-2023 18:00-20:00 digital

En digital kvällsutbildning där vi introducerar extremistiska ideologier, vad en radikaliseringsprocess kan innebära, samt lyfter praktiska verktyg och tips i det preventiva arbetet. 

Gängkriminalitet

16/11-2023 12:00-13:00 digital

Utbildingen syftar till att öka kunskapen om gängkriminalitetens komplexa orsaker, vilka konsekvenser det får för offer, förövare och för samhället, samt hur man kan arbeta preventivt på olika nivåer.

Vill du att vi ska arrangera en konferens kring ett visst ämne? Kontakta oss så ser vi över möjligheten!

Scroll to Top