Inkulturas KONFERENSER

Arbetsmarknad och etablering

5/10-2022 digital

Under dagen lyfter vi kunskap och verktyg som exempelvis berör kulturella perspektiv på arbete, förutsättningar och möjligheter på den svenska arbetsmarknaden, samt specifika utmaningar i etableringsprocessen för utomeuropeiskt födda kvinnor.

Landkunskap: Ukraina

5/12-2022 digitalt

Den femte december arrangerar vi vår sista konferens för året och lägger då återigen fokus på Ukraina. Vi lyfter frågor som är relevanta i migrationen och för personer som i sina yrkesroller möter människor från Ukraina.

Sweteach tillsammans med inkultura

8/2-2023 digitalt

Inkludering i praktiken
– Nya perspektiv på språkliga och kulturella utmaningar på din arbetsplats

Inkludering i praktiken är en utbildningsdag där vi delar med oss av information, praktiska tips och exempel på hur du kan förhålla dig till de utmaningar som kan uppstå på en mångkulturell och flerspråkig arbetsplats.

Vill du att vi ska arrangera en konferens kring ett visst ämne? Kontakta oss så ser vi över möjligheten!

Scroll to Top