Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Gratis
Kom igång
This utbildning is currently closed
Spela videoklipp

Breddad rekrytering - Motverka och förebygga diskriminering

Syftet med utbildningarna är att ge verktyg för att arbeta med kulturella möten, möjligheter och utmaningar kopplat till breddad rekrytering, motverka och förebygga diskriminering, samt genomtänkta förhållningssätt till värde- och normkrockar. Utbildningarna vänder sig till dig som är chef eller ledare, men även till HR-personal och medarbetare på arbetsplatser inom offentlig såväl som privat sektor.
Nedan återfinns olika utbildningsförslag. Varje modul tar ca. 3 h att genomföra och motsvarar en halvdagsutbildning.

FÖRSLAG 1

3 timmar

Modul 1

• Fördomar och stereotyper i kulturmötet
• Rekrytering, fördomar och bias
• Syn på kompetens

FÖRSLAG 2

6 timmar

Modul 1

• Fördomar och stereotyper i kulturmötet
• Rekrytering, fördomar och bias
• Syn på kompetens

Modul 2

• Kultur- och religionsmöten på arbetsplatsen

Digitalt eller utbildning på plats?

Alla våra utbildningar går att genomföra både digitalt och självklart i fysisk form.

EGET UPPLÄGG / KOMPONERA SJÄLV

Utbildningsuppläggen ovan är förslag på utbildningsmoment och moduler som passar bra ihop. Önskas ett annat upplägg kan vi tillsammans sätta ihop delmoment från olika moduler och skräddarsy en lösning som passar er verksamhet.

FÖRDJUPNINGSMATERIAL

Fördjupningsmaterial från inKultura kan användas som underlag om en beställare eller arrangör själv vill hålla i ett fördjupningsmoment, eller ett uppföljningstillfälle som knyter an till den ursprungliga utbildningen. Fördjupningsmaterial kan beställas som komplement till en eller flera utbildningar.

VIDEOSAMTAL

Digitala interaktiva möten med utbildare från inKultura kan beställas som tillval till en eller flera utbildningar. Det är exempelvis möjligt att genomföra workshops, frågestunder, diskussionsövningar, eller annan typ av interaktiv fördjupning inom något område som berörts av utbildningarna.

Demo

I demon är det möjligt att se en del av utbildningen i den digitala plattformen.

om utbildningen

Det finns många utmaningar när det gäller att lyckas rekrytera, behålla och utveckla alla de färdigheter och kompetenser som människor bär på. Oavsett varifrån människor kommer och vilka bakgrunder de har är det viktigt att deras kunskaper och erfarenheter tas tillvara och främjar utvecklingen av arbetsplatser och den verksamhet som bedrivs. Det är också viktigt att kompetenta personer inte sorteras bort under rekryteringsprocessen utifrån osakliga grunder såsom fördomar, bias, brister i rutiner eller exkluderande arbetsplatsnormer.

Genom ett målinriktat arbete med kulturella möten, rekrytering och inkludering kan arbetsplatser stärka sitt eget arbetslag, lättare hitta rätt kompetens och utveckla organisationen till en mer attraktiv och konkurrenskraftig arbetsplats.

Syftet med utbildningarna är att ge verktyg för att arbeta med kulturella möten, möjligheter och utmaningar kopplat till breddad rekrytering, motverka och förebygga diskriminering, samt genomtänkta förhållningssätt till värde- och normkrockar. Utbildningarna vänder sig till dig som är chef eller ledare, men även till HR-personal och medarbetare på arbetsplatser inom offentlig såväl som privat sektor.