Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed
Spela videoklipp

Kulturmöten utifrån ett HBTQI-perspektiv

Vad innebär det att tillhöra en religiös eller kulturell minoritetsgrupp i Sverige idag och samtidigt ha en sexuell orientering som strider mot majoritetsnormen i den egna gruppen såväl som i det svenska samhället? Utbildningarna ger ökad kunskap om sexualitet och normer kopplade till kultur och religion, samt en övergripande bild av situationen för HBTQI-personer i Afghanistan, Syrien och Somalia. Vi diskuterar ämnet även i relation till Sveriges omvandling från kulturell enhet till ett mångkulturellt och mångreligiöst landskap.

Nedan återfinns olika utbildningsförslag. Varje modul tar ca. 3 h att genomföra och motsvarar en halvdagsutbildning.

FÖRSLAG 1

3 timmar

Modul 1

• HBTQI i det mångkulturella Sverige

FÖRSLAG 2

6 timmar

Modul 1

• Introduktion till religion och sexualitet
• Fördjupning: Islam och homosexualitet
• Afghanistan, Syrien och Somalia – politiska & sociala förhållanden utifrån ett HBTQI-perspektiv

Modul 2

• HBTQI i det mångkulturella Sverige

Digitalt eller utbildning på plats?

Alla våra utbildningar går att genomföra både digitalt och självklart i fysisk form.

EGET UPPLÄGG / KOMPONERA SJÄLV

Utbildningsuppläggen ovan är förslag på utbildningsmoment och moduler som passar bra ihop. Önskas ett annat upplägg kan vi tillsammans sätta ihop delmoment från olika moduler och skräddarsy en lösning som passar er verksamhet.

FÖRDJUPNINGSMATERIAL

Fördjupningsmaterial från inKultura kan användas som underlag om en beställare eller arrangör själv vill hålla i ett fördjupningsmoment, eller ett uppföljningstillfälle som knyter an till den ursprungliga utbildningen. Fördjupningsmaterial kan beställas som komplement till en eller flera utbildningar.

VIDEOSAMTAL

Digitala interaktiva möten med utbildare från inKultura kan beställas som tillval till en eller flera utbildningar. Det är exempelvis möjligt att genomföra workshops, frågestunder, diskussionsövningar, eller annan typ av interaktiv fördjupning inom något område som berörts av utbildningarna.

Demo

Denna utbildning saknar tyvärr demo i dagsläget.

om utbildningen

Oavsett varifrån människor kommer och oavsett vilka erfarenheter, identiteter och tillhörigheter de bär med sig, är det viktigt att deras resurser och kompetens tas tillvara i Sverige. Många som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige saknar de formella yrkeskrav som krävs för ett arbete som motsvarar deras kompetens. Andra besitter kompetenser som är svåra att matcha mot den svenska arbetsmarknaden. Utbildningen syftar till att bidra med kunskap och verktyg för alla som arbetar med integration och arbetsmarknadsetablering.

Syftet med utbildningarna är att visa hur man på strategisk nivå kan arbeta för att minska sysselsättningsgapet mellan inrikes– och utrikesfödda. Med fokus på humankapitalets relevans samt dess effekt på integration. Vi lyfter exempel på framgångsrika arbetssätt från olika kommuner i Sverige. Utbildningarna visar även på kulturella skillnader i synen på arbete utifrån ett normkritiskt perspektiv. Hur ser man på kvalifikationer/kompetenser i olika kulturer och vilka förväntningar finns kopplade till kön, ålder och status?

En annan viktig aspekt handlar om att tydliggöra arbetsmarknadens behov idag och i framtiden. Vilka branscher behöver anställa, och vilka konsekvenser får det för nyanländas etablering? Slutligen återfinns i utbildningarna även ett specifikt fokus på utmaningar för utomeuropeiskt födda kvinnor. Exempel på utmaningar kan vara kulturella normer kopplade till kön och arbete, samt fysisk och psykisk ohälsa. Vi visar olika sätt att arbeta för att möta dessa utmaningar.

Rulla till toppen