Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Gratis
Kom igång
Spela videoklipp

SOMALIA

Vi ger en kort redogörelse för Somalia samtidshistoria vilken utgör en viktig bakgrund till situationen idag. Säkerhetsläget beskrivs såväl som flyktingsituationen. Vi redogör för flyktvägar och överblickar den somaliska diasporan. Sedan tittar vi närmare på religion i Somalia där majoriteten tillhör sunnitisk islam. Vi belyser relevanta tolkningar och traditioner, samt vilken betydelse islam har i vardagen såväl som i det politiska livet i Somalia.

Därefter fördjupar vi oss i klanrelationer och dess hierarkier utifrån dominans, samarbeten och marginalisering/diskriminering. Hur fungerar klansystemet och sedvanerättens principer? Vad innebär det att Somalia till stor del präglas av en muntlig språkkultur och vad händer i mötet med en skriftlig språkkultur som Sverige?

Slutligen flyttar vi fokus till somalier i den svenska kontexten. Vilka utmaningar och möjligheter finns för somalier i Sverige? Ämnet berörs utifrån mötet mellan somaliska och svenska familjemönster samt utifrån olika perspektiv på psykisk ohälsa.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

3 timmar

Bakgrund och samtidshistoria

 • Kolonial bakgrund och inbördeskriget
 • Säkerhetsläget och försök till statsbyggande
 • Flyktingskap och diaspora

Livet i Somalia

 • Klansystemet i Somalia
 • Muntlig språkkultur
 • Religion

Somalier i Sverige

  • Familjen i migration
  • Barns mobilitet
  • Resursmobilisering och globalt familjestödsystem

Digitalt eller utbildning på plats?

Alla våra utbildningar går att genomföra både digitalt och självklart i fysisk form.

EGET UPPLÄGG / KOMPONERA SJÄLV

Utbildningsuppläggen ovan är förslag på utbildningsmoment och moduler som passar bra ihop. Önskas ett annat upplägg kan vi tillsammans sätta ihop delmoment från olika moduler och skräddarsy en lösning som passar er verksamhet.

FÖRDJUPNINGSMATERIAL

Fördjupningsmaterial från inKultura kan användas som underlag om en beställare eller arrangör själv vill hålla i ett fördjupningsmoment, eller ett uppföljningstillfälle som knyter an till den ursprungliga utbildningen. Fördjupningsmaterial kan beställas som komplement till en eller flera utbildningar.

VIDEOSAMTAL

Digitala interaktiva möten med utbildare från inKultura kan beställas som tillval till en eller flera utbildningar. Det är exempelvis möjligt att genomföra workshops, frågestunder, diskussionsövningar, eller annan typ av interaktiv fördjupning inom något område som berörts av utbildningarna.

Demo

I demon är det möjligt att se en del av utbildningen i den digitala plattformen.