DEMO – Gränser och kolonial bakgrund

Somalia - Gränser och kolonial bakgrund

Vi redogör för den koloniala indelningen av Somalia.
Vilka länder har haft kolonier där, vad är ”stor-somalia” samt när blev Somalia självständigt?
Scroll to Top