Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Gratis
Kom igång

Utbildning om Ukraina - Konflikten och migrationen till Sverige

Vi inleder med att diskutera konflikten i Ukraina och lyfter olika förklaringsmodeller till den ryska invasionen. Exempelvis NATOs roll, betydelsen av nyfunna olje- och gasresurser i Ukraina, samt spänningar mellan rysk och ukrainsk kristendom. Vi placerar även konflikten i ljuset av viktiga samtidshistoriska händelser såsom Den orangea revolutionen och Euromajdan. Slutligen diskuterar vi den ryska regimens retorik kring konflikten relaterat till föreställningar om kriget i både Ryssland och Ukraina.

I den andra delen gör vi en översikt av grundläggande aspekter som är beaktningsvärt i relation till ukrainska migranter i Sverige. Vi tittar t.ex. på det ukrainska utbildningsväsendet, språkkunskaper, hälsoaspekter, och kristendomens betydelse. Avslutningsvis lyfter vi frågor som kan vara källor till spänningar mellan ukrainska migranter. I synnerhet betydelsen av identitetsskapande kring språk, men även sådant som religion och geografisk hemvist i Ukraina.

Digitalt eller utbildning på plats?

Alla våra utbildningar går att genomföra både digitalt och självklart i fysisk form.

EGET UPPLÄGG / KOMPONERA SJÄLV

Utbildningsuppläggen ovan är förslag på utbildningsmoment och moduler som passar bra ihop. Önskas ett annat upplägg kan vi tillsammans sätta ihop delmoment från olika moduler och skräddarsy en lösning som passar er verksamhet.

FÖRDJUPNINGSMATERIAL

Fördjupningsmaterial från inKultura kan användas som underlag om en beställare eller arrangör själv vill hålla i ett fördjupningsmoment, eller ett uppföljningstillfälle som knyter an till den ursprungliga utbildningen. Fördjupningsmaterial kan beställas som komplement till en eller flera utbildningar.

VIDEOSAMTAL

Digitala interaktiva möten med utbildare från inKultura kan beställas som tillval till en eller flera utbildningar. Det är exempelvis möjligt att genomföra workshops, frågestunder, diskussionsövningar, eller annan typ av interaktiv fördjupning inom något område som berörts av utbildningarna.

Demo

I demon är det möjligt att se en del av utbildningen i den digitala plattformen.