Spela videoklipp

Länderkunskap - Utbildningar om Afghanistan, Somalia, Eritrea, Syrien m.fl.

Migrationens villkor, länderkunskap syftar på våra utbildningar om Afghanistan, Somalia, Eritrea, Syrien, Sudan och Sydsudan, Kongo-Kingshasa och Ukraina. Utbildningarna riktar sig till dig som möter människor med migrantbakgrund i din vardag. De riktar sig till dig som vill öka din kunskap om de aktuella länderna, få en förståelse för vad flykten kan innebära, samt ökad kunskap om migranternas situation i Sverige. Syftet med utbildningen är att göra dig tryggare och bättre rustad i vardagens möten och bemötande.

Nedan återfinns olika utbildningsförslag. Varje förslag tar ca. 3 h att genomföra och motsvarar en halvdagsutbildning. Länderkunskap går även att få i kortare varianter för att kombinera med andra utbildningsupplägg.

Afghanistan

Spela videoklipp
Bakgrund och inbördeskriget
  • Samtidshistoria
  • Religiösa och etniska grupper
  • Säkerhetsläget

Klansamhället och heder

  • Kollektivism och individualism
  • Familjens struktur och funktioner
  • Heder och kvinnors situation
Hälsa och kultur
  • Fysisk och psykisk hälsa
  • Sex och sociala relationer
  • Bacha bazi och sexuella övergrepp
  • Bacha posh

Tidsomfattning: 3 h
Pris: Offereras

Eritrea

Spela videoklipp
Bakgrund
  • Kolonialtiden
  • Frigörelsekampen och självständigheten
  • Nationaltjänsten
Samtiden
  • Yttre hot och paranoia
  • Etniska grupper och religion
  • Kultur, normer och traditioner
Eritreaner i Sverige
  • Flykten
  • Schismen och diasporan 
  • Tolkproblematiken

Tidsomfattning: 3 h
Pris: Offereras

Somalia

Spela videoklipp
Bakgrund och samtidshistoria
  • Kolonial bakgrund och inbördeskriget
  • Säkerhetsläget och försök till statsbyggande
  • Flyktingskap och diaspora
Livet i Somalia
  • Klansystemet i Somalia
  • Muntlig språkkultur
  • Religion
Somalier i Sverige
  • Familjen i migration
  • Barns mobilitet
  • Resursmobilisering och globalt familjestödsystem

Tidsomfattning: 3 h
Pris: Offereras

Syrien

Spela videoklipp
Bakgrund och inbördeskriget
  • Samtidshistoria
  • Religiösa och etniska grupper
  • Inbördeskriget
Livet i Syrien
  • Familjerätt och juridiska frågor
  • Familjens betydelse 
  • Sexualitet
  • Utbildningsväsendet
Bakgrund och inbördeskriget
  • Occidentalism: östs syn på väst
  • Värderingar och migration
  • Fysisk och psykisk hälsa

Tidsomfattning: 3 h
Pris: Offereras

Länderkunskap

Ukraina

Vi inleder med att diskutera konflikten i Ukraina och lyfter olika förklaringsmodeller till den ryska invasionen. Exempelvis NATOs roll, betydelsen av nyfunna olje- och gasresurser i Ukraina, samt spänningar mellan rysk och ukrainsk kristendom.

I den andra delen gör vi en översikt av grundläggande aspekter som är beaktningsvärt i relation till ukrainska migranter i Sverige.

Klicka på knappen nedan och läs mer!

Tidsomfattning: 2-3 h
Pris: Offereras

Länderkunskap

Sudan & Sydsudan

Efter närmare 50 år av inbördeskrig bildades Sudan och Sydsudan som separata stater 2011. Hur ser relationen ut sedan dess, och finns det viktiga konflikter inom länderna? Utspritt över dom två länderna lever närmare 600 etniska grupper.

Vi lyfter några viktiga, samt religionens betydelse inom och mellan det islam-dominerade Sudan och det huvudsakligen kristna Sydsudan. Med utgångspunkt i kön avslutar vi med att belysa sociala relationer i länderna.

Tidsomfattning: 1-2 h
Pris: Offereras

Länderkunskap

Kongo-Kinshasa

Vi ger en kort övergripande bild av aktuella politiska och sociala förhållanden. Kongo-Kinshasa är stort och säkerhetssituationen kan skilja sig mycket mellan regioner. Från vilka provinser eller regioner väljer människor att lämna, och varför? Det lever omkring 200 etniska grupper i Kongo-Kinshasa.

Vi lyfter några viktiga. Finns det grupper som är utsatta för förföljelse? Utifrån kön avslutar vi med att belysa sociala relationer och olika former av utsatthet.

Tidsomfattning: 1-2 h
Pris: Offereras

Digitalt eller utbildning på plats?

Alla våra utbildningar går att genomföra både digitalt och självklart i fysisk form.

EGET UPPLÄGG / KOMPONERA SJÄLV

Utbildningsuppläggen ovan är förslag på utbildningsmoment och moduler som passar bra ihop. Önskas ett annat upplägg kan vi tillsammans sätta ihop delmoment från olika moduler och skräddarsy en lösning som passar er verksamhet.

FÖRDJUPNINGSMATERIAL

Fördjupningsmaterial från inKultura kan användas som underlag om en beställare eller arrangör själv vill hålla i ett fördjupningsmoment, eller ett uppföljningstillfälle som knyter an till den ursprungliga utbildningen. Fördjupningsmaterial kan beställas som komplement till en eller flera utbildningar.

VIDEOSAMTAL

Digitala interaktiva möten med utbildare från inKultura kan beställas som tillval till en eller flera utbildningar. Det är exempelvis möjligt att genomföra workshops, frågestunder, diskussionsövningar, eller annan typ av interaktiv fördjupning inom något område som berörts av utbildningarna.

Demo

I demon är det möjligt att se en del av utbildningen i den digitala plattformen. Se separata demos för varje land ovanför.

om utbildningen

Migrationens villkor, länderkunskap syftar på våra utbildningar om Afghanistan, Somalia, Eritrea och Syrien.

Utbildningarna ger en bakgrund till respektive land, vi ger en historisk tillbakablick och beskriver samtidssituationen, flyktingsituationen – inklusive olika flyktvägar – och säkerhetsläget i landet. Vi lyfter etniska och religiösa grupper, minoritetsgrupper och tittar på hur maktrelationerna mellan grupperna ser ut. Sedan ger vi en fördjupning i landets kulturella traditioner, religion, familjenätverkets betydelse, synsätt på kvinnligt och manligt, och lyfter exempel på grupper som är särskilt utsatta.

Slutligen landar vi i Sverige utifrån aktuella ämnen kopplade till de olika migrantgrupperna. I fallet Eritrea exempelvis, visar vi hur den eritreanska gruppen i exil ofta är splittrad i synen på regimen, och vad det innebär för yrkesverksamma som möter eritreaner i Sverige. Ett annat exempel är den afghanska migrantgruppen där vi bland annat lyfter situationen för personer som måste återvända till Afghanistan efter avslag på asylansökan.

Utbildningarna i länderkunskap riktar sig till dig som möter människor med migrantbakgrund i din vardag. De riktar sig till dig som vill öka din kunskap om de aktuella länderna, få en förståelse för vad flykten kan innebära, samt ökad kunskap om migranternas situation i Sverige. Syftet med utbildningen är att göra dig tryggare och bättre rustad i vardagens möten och bemötande.
Scroll to Top