Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed
Spela videoklipp

Kulturmöten och religionsmöten på arbetsplatsen

Utbildningarna riktar sig till alla inom arbetslivet som vill ha ökad kompetens och kunskap inom kulturella och religiösa möten, och kan efter behov anpassas till personal och medarbetare på operativ- såväl som på strategisk nivå.
Nedan återfinns olika utbildningsförslag. Varje modul tar ca. 3 h att genomföra och motsvarar en halvdagsutbildning.

FÖRSLAG 1

3 timmar

Modul 1

• Synen på arbete
• Interkulturell kommunikation
• Värde- och normkrockar i kulturmötet

FÖRSLAG 2

6 timmar

Modul 1

• Synen på arbete
• Interkulturell kommunikation
• Värde- och normkrockar i kulturmötet

Modul 2

• Kultur- och religionsmöten på arbetsplatsen

Digitalt eller utbildning på plats?

Alla våra utbildningar går att genomföra både digitalt och självklart i fysisk form.

EGET UPPLÄGG / KOMPONERA SJÄLV

Utbildningsuppläggen ovan är förslag på utbildningsmoment och moduler som passar bra ihop. Önskas ett annat upplägg kan vi tillsammans sätta ihop delmoment från olika moduler och skräddarsy en lösning som passar er verksamhet.

FÖRDJUPNINGSMATERIAL

Fördjupningsmaterial från inKultura kan användas som underlag om en beställare eller arrangör själv vill hålla i ett fördjupningsmoment, eller ett uppföljningstillfälle som knyter an till den ursprungliga utbildningen. Fördjupningsmaterial kan beställas som komplement till en eller flera utbildningar.

VIDEOSAMTAL

Digitala interaktiva möten med utbildare från inKultura kan beställas som tillval till en eller flera utbildningar. Det är exempelvis möjligt att genomföra workshops, frågestunder, diskussionsövningar, eller annan typ av interaktiv fördjupning inom något område som berörts av utbildningarna.

Demo

I demon är det möjligt att se en del av utbildningen i den digitala plattformen.

om utbildningen

Hur hanterar man kultur- och religionsmöten på arbetsplatsen på ett konstruktivt sätt? Erfarenheter av arbete och utbildning skiljer sig mycket bland migranter som kommer till Sverige idag. Vi diskuterar kultur- och religionsmöten i arbetslivet utifrån mötet med svenska arbetsplatser. Vilka kulturella normer finns exempelvis kring relationen mellan anställd och chef? Hur kommunicerar man inom arbetslaget? Vad signalerar status och ställning? Vi diskuterar olika syn på tid, relations- och prestationskulturer, samt hur gruppkulturens normer påverkar.

Svenska arbetsplatser präglas av majoritetskulturen på olika sätt; allt från normer kring ”fikakultur”, till föreställningar om lämpliga arbetskläder, mattraditioner, sätt att hälsa och ”naturliga” ledighetsdagar (lördag och söndag). När det kommer till kulturella möten i arbetsvardagen fokuserar vi också på olika kommunikationsformer, verbal- och icke-verbal kommunikation, såväl som muntlig och skriftlig språkkultur. Hur kan man på en arbetsplats arbeta inkluderande och respektfullt i mötet med personer från andra kulturella och religiösa bakgrunder? Vi diskuterar hur en bra arbetsmiljö skapas.

I vilken mån det är möjligt att ge utrymme för religiösa praktiker, preferenser och föreställningar på olika platser och inom olika yrkesroller? Hur gör man exempelvis när det gäller ledighet vid religiösa högtider, eller i samband med bön? Hur kan man hantera en förfrågan om speciella arbetskläder? Deltagarna får utifrån konkreta övningar stärka sin förmåga att hantera arbetsplatsrelaterade mångkulturella situationer. Utifrån fallbeskrivningar ger vi exempel på olika förhållningssätt, diskrimineringslagens relevans, samt vikten av reflektion kring värden och normer på arbetsplatsen. Syftet med övningarna är att stärka deltagarnas förmåga att fatta egna informerade beslut när det gäller mångkulturella dilemman.

Slutligen synliggör vi även kulturella möten med underliggande värdekrockar och knepiga gränsdragningsproblem. Hur ska man göra när religionsfriheten krockar med arbetsplatsregler? Eller när tolerans för kulturella uttryck krockar med jämställdhetsnormer? Vi ger exempel på olika förhållningssätt, samt deras för- och nackdelar.

Utbildningarna riktar sig till alla inom arbetslivet som vill ha ökad kompetens och kunskap inom kulturella och religiösa möten, och kan efter behov anpassas till personal och medarbetare på operativ- såväl som på strategisk nivå.