arbetsmarknadsintegration

Haloeffekten

Haloeffekten

PUBLICERAT AV Robert Johansson robert@inkultura.seFölj inlägget på sociala medier Linkedin Facebook Youtube Instagram Eller dela det själv Share on linkedin Linkedin Share on facebook Facebook Haloeffekten Manus från filmen: Det finns idag mycket forskning kring vad som händer i mänskliga möten och vilken roll fördomar och bias spelar i det här sammanhanget, inte minst när …

Haloeffekten Läs mer »

Förhållningssätt till auktoriteter på arbetsplatsen

Förhållningssätt till auktoriteter på arbetsplatsen

PUBLICERAT AV Jonatan Malm jonatan@inkultura.seFölj inlägget på sociala medier Linkedin Facebook Youtube Instagram Eller dela det själv Share on linkedin Linkedin Share on facebook Facebook Förhållningssätt till auktoriteter på arbetsplatsen Manus från filmen: Svenska arbetsledare som verkar i länder som Kina och Indien har ibland upplevt problem med att lokalt anställda kräver detaljstyrning. På pappret …

Förhållningssätt till auktoriteter på arbetsplatsen Läs mer »

Kvalitativ integration

Kvalitativ integration

PUBLICERAT AV Robert Johansson robert@inkultura.seFölj inlägget på sociala medier Linkedin Facebook Youtube Instagram Eller dela det själv Share on linkedin Linkedin Share on facebook Facebook Kvalitativ integration Vad menas egentligen med integration? Vad som ofta glöms bort när integration diskuteras är skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ integration. Stort fokus ligger oftast på den kvantitativa integrationen, …

Kvalitativ integration Läs mer »

Hur får man jobb i Sverige?

Hur får man jobb i Sverige?

PUBLICERAT AV Robert Johansson robert@inkultura.seFölj inlägget på sociala medier Linkedin Facebook Youtube Instagram Eller dela det själv Share on linkedin Linkedin Share on facebook Facebook Hur får man jobb i Sverige? Föreställ dig nu att du skulle bli arbetslös imorgon. Hur lång tid tror du det skulle ta innan du får ett nytt jobb? En …

Hur får man jobb i Sverige? Läs mer »

Kulturella brobyggare

Kulturella brobyggare

PUBLICERAT AV Jonatan Malm jonatan@inkultura.seFölj inlägget på sociala medier Linkedin Facebook Youtube Instagram Eller dela det själv Share on linkedin Linkedin Share on facebook Facebook Kulturella brobyggare – att tolka en kultur Kulturkompetens är idag en eftertraktad egenskap på arbetsplatser. I synnerhet på arbetsplatser som är mångkulturella och/eller möter klienter av annan kulturell bakgrund. Därför …

Kulturella brobyggare Läs mer »

Spänningar mellan och inom minoriteter

Spänningar mellan och inom minoriteter

PUBLICERAT AV Robert Johansson robert@inkultura.seFölj inlägget på sociala medier Linkedin Facebook Youtube Instagram Eller dela det själv Share on linkedin Linkedin Share on facebook Facebook Spänningar mellan och inom minoriteter Att Sverige har problem med att minoriteter diskrimineras av majoritetssamhället är inget nytt, men hur ser relationerna ut inom och mellan minoriteter? För att undvika …

Spänningar mellan och inom minoriteter Läs mer »

Relationskultur eller prestationskultur?

Relationskultur eller prestationskultur?

PUBLICERAT AV Jonatan Malm jonatan@inkultura.seFölj inlägget på sociala medier Linkedin Facebook Youtube Instagram Relationskultur eller prestationskultur? Prestationskultur är kännetecknande för många svenska arbetsplatser. Det innebär många saker. En sådan är betydelsen av punktlighet och tid. Prestation bedöms inte bara utifrån kvalitén på arbetet. Nog så viktigt är att arbetet utförs inom utsatta tidsramar och gärna …

Relationskultur eller prestationskultur? Läs mer »

Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikation

PUBLICERAT AV Robert Johansson robert@inkultura.seFölj inlägget på sociala medier Linkedin Facebook Youtube Instagram Det talade eller skrivna ordet – vad väger tyngst? Interkulturell kommunikation handlar om kommunikation mellan personer från olika kulturella grupper. Hur är det möjligt att förstå varandra över kulturgränserna? En viktig aspekt när det gäller kultur och kommunikation är där vi kan …

Interkulturell kommunikation Läs mer »

Fördomar och stereotyper

Fördomar och stereotyper

PUBLICERAT AV Jimmy Emanuelsson jimmy@inkultura.seFölj inlägget på sociala medier Linkedin Facebook Youtube Instagram FÖRDOMAR OCH STEREOTYPER​ Går det att leva utan fördomar och stereotyper? I våra workshops låter vi ibland deltagare para ihop länder med vanliga nationella stereotyper. Tyskar antas höra ihop med strukturella och metodiska arbetssätt, surkål och öl, medan italienare länkas till passion, …

Fördomar och stereotyper Läs mer »

Scroll to Top