HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK (HEDERSVÅLD)

Hedersrelaterat våld och förtryck (hedersvåld) handlar i många fall om hot och kontroll som begränsar en persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Utbildningarna bidrar med ökad kunskap kring fenomenet, hur du kan arbeta förebyggande, samt vilka lagar som ger stöd åt arbetet – exempelvis barnkonventionen, samt lagar kring könsstympning och tvångsäktenskap. Utbildningarna riktar sig till alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med hedersrelaterad utsatthet.

Nedan återfinns olika upplägg. Varje del tar cirka 3 timmar att genomföra och motsvarar en halvdagsutbildning.

Välj upplägg:

Scroll to Top