Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

Afghanistan, Syrien och Somalia – politiska & sociala förhållanden utifrån ett HBTQI-perspektiv

Vi ger en kort övergripande bild av aktuella politiska och sociala förhållanden i Afghanistan, Syrien och Somalia. Hur ser situationen ut för människor med sexuella identiteter som bryter mot heteronormativa ideal? Finns det grupper som är särskilt utsatta för förföljelse?

Tidsomfattning: ca 45 minuter

 TILL MINA UTBILDNINGAR

Nedan finner du länkar till utbildningsupplägg som inkluderar ”Afghanistan, Syrien och Somalia – politiska & sociala förhållanden utifrån ett HBTQI-perspektiv”

 Om föreläsaren och InKultura