Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

Bakgrund: hederskulturella normer och värderingar i klansamhället

Många av de migranter som kommer till Sverige har sin bakgrund i en kultur där klanen, familjen och släkten intar en dominerande roll. Vad händer i mötet med Sverige, ett av världens mest individualiserade länder, där staten antas fylla nästan alla säkerhets- och trygghetsfunktioner

Grupphedern är den kulturella grund som klansamhället vilar på. Vi granskar närmare vad heder kan innebära i relation till begreppet skam, samt belyser vilka roller män och kvinnor förväntas spela för att upprätthålla familjen och släktens heder. Vi ger också exempel på hur lag och ordning upprätthålls i hederskulturer genom hänvisning till sedvanerättens principer.

Tidsomfattning: ca 45 min

 TILL MINA UTBILDNINGAR

Nedan finner du länkar till utbildningsupplägg som inkluderar ”Bakgrund: hederskulturella normer och värderingar i klansamhället”

 Om föreläsaren och InKultura

Scroll to Top