Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

Heder i Sverige – från Fadime till idag

Mordet på Fadime Sahindal 2002 satte igång en större debatt om hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige – en debatt som snart blev väldigt infekterad. Bör fenomen som hedersmord och kvinnlig könsstympning förstås mot bakgrund av en specifik kultur, eller bör de snarare uppfattas som uttryck för en mer generell global patriarkal maktordning? Och vad innebär egentligen begreppet kulturrelativism?

Tidsomfattning: ca 45 minuter
Utbildningen innehåller interaktiva moment.

 TILL MINA UTBILDNINGAR

Nedan finner du länkar till utbildningsupplägg som inkluderar ”Heder i Sverige – från Fadime till idag”

 Om föreläsaren och InKultura