Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Gratis
Kom igång
Spela videoklipp

Psykisk ohälsa bland nyanlända - Hur påverkas man av migration?

Utbildningarna ger kunskap om kulturella skillnader när det kommer till psykisk hälsa och vi hämtar exempel från länderna Afghanistan, Somalia och Syrien. Utifrån den forskning som finns vet vi att kulturella förståelser av hälsoproblem har konsekvenser när det kommer till huruvida människor är motiverade att söka vård, vem man söker vård av, hur man ger uttryck för sina problem, vilka strategier som används för att hantera problemen, samt vilken roll familj och anhöriga spelar.
Nedan återfinns olika utbildningsförslag. Varje modul tar ca. 3 h att genomföra och motsvarar en halvdagsutbildning.

FÖRSLAG 1

3 timmar

Modul 1

• Psykisk ohälsa i Afghanistan, Somalia och Syrien: kulturella föreställningar och förhållningssätt – Introduktion
• Psykisk ohälsa i Afghanistan, Somalia och Syrien: kulturella föreställningar och förhållningssätt – Fördjupning

FÖRSLAG 2

6 timmar

Modul 1

• Bakgrund till kulturmöten: klanen, släkten och familjens betydelse
• Psykisk ohälsa i Afghanistan, Somalia och Syrien: kulturella föreställningar och förhållningssätt – Introduktion

Modul 2

• Psykisk ohälsa i Afghanistan, Somalia och Syrien: kulturella föreställningar och förhållningssätt – Fördjupning
• Interkulturell kommunikation

Digitalt eller utbildning på plats?

Alla våra utbildningar går att genomföra både digitalt och självklart i fysisk form.

EGET UPPLÄGG / KOMPONERA SJÄLV

Utbildningsuppläggen ovan är förslag på utbildningsmoment och moduler som passar bra ihop. Önskas ett annat upplägg kan vi tillsammans sätta ihop delmoment från olika moduler och skräddarsy en lösning som passar er verksamhet.

FÖRDJUPNINGSMATERIAL

Fördjupningsmaterial från inKultura kan användas som underlag om en beställare eller arrangör själv vill hålla i ett fördjupningsmoment, eller ett uppföljningstillfälle som knyter an till den ursprungliga utbildningen. Fördjupningsmaterial kan beställas som komplement till en eller flera utbildningar.

VIDEOSAMTAL

Digitala interaktiva möten med utbildare från inKultura kan beställas som tillval till en eller flera utbildningar. Det är exempelvis möjligt att genomföra workshops, frågestunder, diskussionsövningar, eller annan typ av interaktiv fördjupning inom något område som berörts av utbildningarna.

Demo

I demon är det möjligt att se en del av utbildningen i den digitala plattformen.

om utbildningen

Många som flyr till Sverige idag, nyanlända, bär på trauman från tortyr, krig eller förföljelse. Dessutom medför ofta exilsituationen, asylprocessen och etableringsfasen stora påfrestningar med konsekvenser för människors hälsa och välmående. Samtidigt vet vi att det finns betydande kulturella skillnader när det gäller att förstå, tolka och sätta begrepp på mentala ohälsotillstånd och deras symptom.

Utbildningarna ger kunskap om kulturella skillnader när det kommer till psykisk hälsa och vi hämtar exempel från länderna Afghanistan, Somalia och Syrien. Utifrån den forskning som finns vet vi att kulturella förståelser av hälsoproblem har konsekvenser när det kommer till huruvida människor är motiverade att söka vård, vem man söker vård av, hur man ger uttryck för sina problem, vilka strategier som används för att hantera problemen, samt vilken roll familj och anhöriga spelar. Vi synliggör också olika typer av det som kallas för lidandespråk och visar hur dessa kan se olika ut över kulturgränserna.

Utbildningarna riktar sig till dig som i ditt arbete möter nyanlända, vill lära dig mer om psykisk ohälsa och migration, samt vill bli bättre i möten och bemötande över kulturgränserna. Syftet med utbildningarna är att bidra till förståelse och inlevelse i kulturskillnader, samt stärka kompetens och medvetenhet. Vi diskuterar hur kan man närma sig tabubelagda ämnen på ett respektfullt sätt, samt olika sätt att skapa förtroende.