Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Gratis
Kom igång
Spela videoklipp

Möten över kulturgränser, utmaningar & möjligheter

Möten över kulturgränser, utmaningar och möjligheter syftar på våra utbildningar som ger grundläggande perspektiv på kulturella möten. Utbildningarna riktar sig till dig som arbetar med eller kommer i kontakt med personer från olika kulturella och religiösa bakgrunder. Syftet med utbildningarna är att bidra till förståelse och inlevelse i kulturskillnader, stärka kompetens och medvetenhet, samt ge praktiska verktyg i möten och bemötande.
Nedan återfinns olika utbildningsförslag. Varje modul tar ca. 3 h att genomföra och motsvarar en halvdagsutbildning.

FÖRSLAG 1

3 timmar

Modul 1

• Bakgrund till kulturmöten: klanen, släkten och familjens betydelse
• Interkulturell kommunikation
• Värde- och normkrockar i kulturmötet

FÖRSLAG 2

6 timmar

Modul 1

• Bakgrund till kulturmöten: klanen, släkten och familjens betydelse
• Migrationens villkor: politiska & sociala förhållanden
• Familjen i migration

Modul 2

• Interkulturell kommunikation
• Värde- och normkrockar i kulturmötet
• Fördomar och stereotyper i kulturmötet

FÖRSLAG 3

9 timmar

Modul 1

• Bakgrund till kulturmöten: klanen, släkten och familjens betydelse
• Migrationens villkor: politiska & sociala förhållanden
• Familjen i migration

Modul 2

• Interkulturell kommunikation
• Värde- och normkrockar i kulturmötet
• Fördomar och stereotyper i kulturmötet

Modul 3

• Kultur- och religionsmöten på arbetsplatsen

Digitalt eller utbildning på plats?

Alla våra utbildningar går att genomföra både digitalt och självklart i fysisk form.

EGET UPPLÄGG / KOMPONERA SJÄLV

Utbildningsuppläggen ovan är förslag på utbildningsmoment och moduler som passar bra ihop. Önskas ett annat upplägg kan vi tillsammans sätta ihop delmoment från olika moduler och skräddarsy en lösning som passar er verksamhet.

FÖRDJUPNINGSMATERIAL

Fördjupningsmaterial från inKultura kan användas som underlag om en beställare eller arrangör själv vill hålla i ett fördjupningsmoment, eller ett uppföljningstillfälle som knyter an till den ursprungliga utbildningen. Fördjupningsmaterial kan beställas som komplement till en eller flera utbildningar.

VIDEOSAMTAL

Digitala interaktiva möten med utbildare från inKultura kan beställas som tillval till en eller flera utbildningar. Det är exempelvis möjligt att genomföra workshops, frågestunder, diskussionsövningar, eller annan typ av interaktiv fördjupning inom något område som berörts av utbildningarna.

Demo

I demon är det möjligt att se en del av utbildningen i den digitala plattformen.

om utbildningen

Möten över kulturgränser, utmaningar och möjligheter syftar på våra utbildningar som ger grundläggande perspektiv på kulturella möten.

Utbildningarna tar avstamp i skillnaden mellan klan- och statsamhällen. Många migranter som kommer till Sverige idag har sin bakgrund i en kultur och i ett samhälle där klanen, familjen och släkten intar en dominerande roll. Vad händer i mötet med Sverige, ett av världens mest individualiserade länder, där staten antas fylla nästan alla säkerhets- och trygghetsfunktioner? Vi lyfter även familjens omvandling i en migrationssituation, visar hur familjens medlemmar kan reagera olika på kulturbytet, hur föreställningar kring kvinnligt och manligt påverkas, samt vilka roller som barnen kan få i en ny miljö.

När det kommer till kulturella möten i vardagen fokuserar vi på olika kommunikationsformer, verbal- och icke-verbal kommunikation, såväl som muntlig och skriftlig språkkultur. Vi diskuterar också värde- och normkrockar, exempelvis frågan om separata badtider i simhallar på grund av religiösa eller kulturella skäl, eller om en arbetsgivare kan kräva att anställda hälsar genom att ta i hand. Deltagarna får utifrån konkreta övningar stärka sin förmåga att hantera mångkulturella situationer med svåra värdekrockar. Slutligen synliggör vi hur man kan medvetandegöra och minska spelutrymmet för fördomar och stereotyper på arbetsplatsen och inom arbetslaget.

Utbildningarna kräver inga förkunskaper och riktar sig till dig som kommer i kontakt med personer med olika kulturella och religiösa bakgrunder, eller till dig som bara har ett har ett allmänt intresse för integration och kultur. Syftet med utbildningarna är att bidra till förståelse och inlevelse i kulturskillnader, stärka kompetens och medvetenhet, samt ge praktiska verktyg i möten och bemötande. Vi diskuterar olika sätt att skapa förtroende, bygga tillit och etablera bra relationer.