Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Gratis
Kom igång
Spela videoklipp

KULTURELLA MÖTEN I SJUKVÅRDEN​

Våra utbildningar om kulturella möten inom sjukvården lyfter bland annat kulturskillnader och förväntningar i relationen mellan läkare och patient, familjen och anhörigas betydelse, synen på palliativ vård, kvinnligt och manligt, men även svårare kulturella möten som kan handla om könsstympning, heder och sexualitet. Syftet med utbildningarna är ge stöd, kunskaper och färdigheter i mötet med patienter över kulturgränserna.
Nedan återfinns olika utbildningsförslag. Varje modul tar ca. 3 h att genomföra och motsvarar en halvdagsutbildning.

Kund: Region Västmanland

  • Region Västmanland har inkluderat våra utbildningar i sin egen utbildningsportal
  • Utbildningen finns tillgänglig för alla regionens anställda under ett års tid

Se hela intervjuerna med både Cecilia Boström från Region Västmanland och Catrine Nilsson, Enhetschef Västmanlands Sjukhus Västerås här →

Catrine Nilsson om fördelarna med digitalt utbildningsbibliotek

FÖRSLAG 1

3 timmar

Modul 1

• Bakgrund till kulturmöten: klanen, släkten och familjens betydelse
• Kulturella möten inom sjukvården
• Interkulturell kommunikation

FÖRSLAG 2

6 timmar

Modul 1

• Bakgrund till kulturmöten: klanen, släkten och familjens betydelse
• Kulturella möten inom sjukvården
• Psykisk ohälsa i Afghanistan, Somalia och Syrien: kulturella föreställningar och förhållningssätt – Introduktion

Modul 2

• Kvinnlig könsstympning
• Interkulturell kommunikation

Digitalt eller utbildning på plats?

Alla våra utbildningar går att genomföra både digitalt och självklart i fysisk form.

EGET UPPLÄGG / KOMPONERA SJÄLV

Utbildningsuppläggen ovan är förslag på utbildningsmoment och moduler som passar bra ihop. Önskas ett annat upplägg kan vi tillsammans sätta ihop delmoment från olika moduler och skräddarsy en lösning som passar er verksamhet.

FÖRDJUPNINGSMATERIAL

Fördjupningsmaterial från inKultura kan användas som underlag om en beställare eller arrangör själv vill hålla i ett fördjupningsmoment, eller ett uppföljningstillfälle som knyter an till den ursprungliga utbildningen. Fördjupningsmaterial kan beställas som komplement till en eller flera utbildningar.

VIDEOSAMTAL

Digitala interaktiva möten med utbildare från inKultura kan beställas som tillval till en eller flera utbildningar. Det är exempelvis möjligt att genomföra workshops, frågestunder, diskussionsövningar, eller annan typ av interaktiv fördjupning inom något område som berörts av utbildningarna.

Demo

I demon är det möjligt att se en del av utbildningen i den digitala plattformen.

om utbildningen

Vi vet att kultur och kulturella föreställningar påverkar hur människor upplever, tolkar och förstår sina sjukdomar. Kultur påverkar också hur man ser på behandling. Det kan handla om behandlingens relevans, dess innehåll, vilka metoder man litar på och hur mycket vila som krävs.

Våra utbildningar om kulturella möten inom sjukvården belyser föreställningar och beteendemönster med relevans för arbetet i vardagen. Vi lyfter bland annat kulturskillnader och förväntningar i relationen mellan läkare och patient, familjen och anhörigas betydelse, synen på palliativ vård, kvinnligt och manligt, men även svårare kulturella möten som kan handla om könsstympning, heder och sexualitet.

Samtidigt lyfter vi också kulturella aspekter i själva kommunikationssituationen, och diskuterar hur man kan förhålla sig till ögonkontakt, beröring, avstånd, med mera. Vi visar också hur man kan medvetandegöra och reflektera kring de känslor som uppstår i det här sammanhanget. Slutligen berör vi några exempel på värde- och normkrockar. Kan man som kvinnlig patient välja bort en manlig läkare? Kan en läkare kräva att patienter hälsar med handskakning? Och hur ska man göra när religiösa eller kulturella önskemål krockar med regler och förordningar på sjukhuset? Vi diskuterar olika förhållningssätt, och väger för- och nackdelar.

Utbildningarna riktar sig till dig som arbetar inom sjukvården och möter människor med olika religiösa eller kulturella bakgrunder. Syftet med utbildningarna är ge stöd, kunskaper och färdigheter i mötet med patienter över kulturgränserna.