PUBLICERAT AV

© Emmy Jonsson
Jonatan Malm
jonatan@inkultura.se
Följ inlägget på sociala medier

Eller dela det själv

Rollförväntningar inom sjukvården - Migranter och nyanlända kan ha andra referensramar än svenskar

Manus från filmen
Kulturella möten inom sjukvården kan ibland medföra utmaningar. En sådan, som man kanske inte tänker på, är avvikande rollförväntningar. Dvs. föreställningar om hur man ska bete sig som läkare, sjuksköterska, patient, etc. Inom vården är det särskilt viktigt att beakta detta då föreställningar om, och förväntningar på, yrkesroller inom den svenska vården kan skilja sig mycket från andra delar av världen. Jag ska ta ett exempel.

Vem är en läkare i Sverige? Det är en person med en gedigen utbildning. Kunnig inom många fält. Sedan finns läkare som specialiserar sig inom sådant som som onkologi, ortopedi, och reumatologi. Den här strukturen får konsekvenser för vilka förväntningar man har på en läkare i Sverige. En allmänläkare på en vårdcentral antas ha goda generella kunskaper, men har inte kunskap eller utrustning för att behandla allvarliga hälsotillstånd. Då remitteras du vidare till en specialist. Hade exempelvis en allmänläkare på egen hand börjat hantera en allvarlig cancersjukdom, hade många svenskar blivit oroliga. Varför det? För att läkaren rör sig bortom rollförväntningen. En allmänläkare förväntas inte kunna det, lite förenklat.

Rollförväntningen på läkare kan se annorlunda ut i andra delar av världen. I exempelvis Somalia förväntar man sig ofta att en läkare ska vara specialist på allt. Eller åtminstone kunna hantera merparten av de åkommor man kan drabbas av. Läkaren ska kunna ställa snabba och säkra diagnoser utan att behöva längre samtal med patienten, eller rådgöra med andra läkare. Har du den erfarenheten av läkare, eller den rollförväntningen, kan svenska läkare framstå som osäkra och oseriösa. Hålla på och ställa massor av frågor och slå i medicinska lexikon… Är det här verkligen en läkare?

Utmaningar med rollförväntningar behöver inte vara ett stort problem. I regel krävs det inte mer än kännedom om hur rollförväntningar kan variera. Med den vetskapen blir det mycket lättare att hantera situationer där det uppstår missförstånd.

Har du märkt av hur rollförväntningar kan skapa utmaningar inom vården? Dela gärna med dig av dina erfarenheter!

PUBLICERAT AV

© Emmy Jonsson
Jonatan Malm
jonatan@inkultura.se
Följ inlägget på sociala medier

Eller dela det själv

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to Top