Utbildning 1 – Kulturmöten grundutbildning

Familjen i migration – 1 moment

Familjen i migration Starta utbildning Momentet fokuserar på familjens omvandling i en migrationssituation och utmaningar som kan dyka upp i mötet med Sverige. Hur förändras könsrollerna inom familjen, med delvis nya roller för män respektive kvinnor? Och hur påverkas relationen mellan barn och föräldrar? Vi diskuterar hur maktbalansen inom familjen kan skifta när man kommer …

Familjen i migration – 1 moment Läs mer »

Värde- och normkrockar i kulturmötet – 1 moment

Värde- och normkrockar i kulturmötet Starta utbildning Vad kan en ”svensk” kultur innebära, och vilka utmaningar kan uppstå i mötet med andra kulturer? Vi diskuterar tillsammans med deltagare vad som skulle kunna utgöra exempel på svenska värderingar, samtidigt visar vi på hur man kan problematisera olika föreställningar kring svenskhet. Är det önskvärt att ha separata …

Värde- och normkrockar i kulturmötet – 1 moment Läs mer »

Bakgrund till kulturmöten: klanen, släkten och familjens betydelse – 1 moment

Bakgrund till kulturmöten: klanen, släkten och familjens betydelse Starta utbildning Många av de migranter som kommer till Sverige har sin bakgrund i en kultur där klanen, familjen och släkten intar en dominerande roll. Vad händer i mötet med Sverige, ett av världens mest individualiserade länder, där staten antas fylla nästan alla säkerhets- och trygghetsfunktioner? Tidsomfattning: …

Bakgrund till kulturmöten: klanen, släkten och familjens betydelse – 1 moment Läs mer »