Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

Familjen i migration

Momentet fokuserar på familjens omvandling i en migrationssituation och utmaningar som kan dyka upp i mötet med Sverige. Hur förändras könsrollerna inom familjen, med delvis nya roller för män respektive kvinnor? Och hur påverkas relationen mellan barn och föräldrar? Vi diskuterar hur maktbalansen inom familjen kan skifta när man kommer till ett nytt sammanhang och vilka konsekvenser detta kan medföra.
Vi diskuterar även kulturella likheter och skillnader i synen på uppfostran. Hur ser man på barn och unga inom olika kulturer? Och vilken uppgift har familjen? Ämnet berörs utifrån kollektivism/individualism, könsnormer, samt olika familjetyper.

Tidsomfattning: ca 30 min
Utbildningen innehåller interaktiva moment.

 TILL MINA UTBILDNINGAR

Nedan finner du länkar till utbildningsupplägg som inkluderar ”Familjen i migration”

 Om föreläsaren och InKultura

Scroll to Top