VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM ​​

I våra utbildningar om våldsbejakande extremism erbjuder vi kunskap om de olika våldsbejakande miljöerna högerextremism, islamism och den autonoma vänstern. Syftet är att ge större kunskap om de våldsbejakande miljöerna och vad som gör att människor på olika sätt kommer i kontakt med dessa miljöer. Med ökade kunskaper tror vi att man blir bättre rustad att beröra och diskutera ämnet, identifiera riskfaktorer, samt få resurser och inspiration till det lokala förebyggande arbetet.

Nedan finns ett upplägg som tar cirka 3 timmar att genomföra och motsvarar en halvdagsutbildning.

Välj upplägg:

Scroll to Top