Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

Våldsbejakande extremism – Förklaringar till radikalisering

Varför kan människor tänka sig att utföra våldshandlingar mot civila mål? Vi lyfter sociala och psykologiska förklaringsmodeller som ger en bild av hur radikaliseringsprocessen kan se ut. I fokus ligger exempelvis upplevd marginalisering och diskriminering, formandet av en svartvit världsbild, samt avhumanisering. Vi diskuterar likheter och skillnader mellan de olika miljöerna.

Tidsomfattning: ca 45 minuter
Utbildningen innehåller interaktiva moment.

 TILL MINA UTBILDNINGAR

Nedan finner du länkar till utbildningsupplägg som inkluderar ”Förklaringar till radikalisering”

 Om föreläsaren och InKultura

Scroll to Top