Spela videoklipp
car, free background, 4k wallpaper-1531273.jpg

gängkriminalitet

Dagligen kan vi i medierapporteringen ta del av gängskjutningar och relaterade former av brottslighet: ”17-åring misstänkts för sprängdådet i Hässelby”, ”Åtta konflikter bakom den blodiga våldsvågen”, ”Flera skjutningar och sprängningar kopplas till två gängrivaler”. Detta har blivit en del av vår vardag. Men hur kan man förstå gängkriminalitetens dynamik? Vilka är orsakerna till att främst unga män dras in i gängkriminalitet? Vad har manlighet som kapital i gängsammanhang för relevans? Hur kan man arbeta preventivt och vilka exitstrategier finns det?

Vi erbjuder utbildningar om gängkriminalitet på 2-3 timmar. Kontakta oss för innehållsbeskrivning och offert.

Digitalt eller utbildning på plats?

Alla våra utbildningar går att genomföra både digitalt och självklart i fysisk form.

EGET UPPLÄGG / KOMPONERA SJÄLV

Utbildningsuppläggen ovan är förslag på utbildningsmoment och moduler som passar bra ihop. Önskas ett annat upplägg kan vi tillsammans sätta ihop delmoment från olika moduler och skräddarsy en lösning som passar er verksamhet.

FÖRDJUPNINGSMATERIAL

Fördjupningsmaterial från inKultura kan användas som underlag om en beställare eller arrangör själv vill hålla i ett fördjupningsmoment, eller ett uppföljningstillfälle som knyter an till den ursprungliga utbildningen. Fördjupningsmaterial kan beställas som komplement till en eller flera utbildningar.

VIDEOSAMTAL

Digitala interaktiva möten med utbildare från inKultura kan beställas som tillval till en eller flera utbildningar. Det är exempelvis möjligt att genomföra workshops, frågestunder, diskussionsövningar, eller annan typ av interaktiv fördjupning inom något område som berörts av utbildningarna.

Demo

I demon är det möjligt att se en del av utbildningen i den digitala plattformen.

om utbildningen

I våra utbildningar om våldsbejakande extremism erbjuder vi kunskap om de olika våldsbejakande miljöerna högerextremism, islamism och den autonoma vänstern.

Vi börjar med att granska de olika våldsbejakande miljöerna utifrån deras respektive ideologier och världsbilder. Därefter lyfter vi exempel på hur propagandan kan se ut, och framför allt vilka målgrupper miljöerna riktar sig till. Vi lyfter också mer konkreta uttryck för miljöerna såsom aktivism, samt vilka grupper som är mest utsatta när det kommer till attentat och våldshandlingar. En viktig frågeställning handlar om varför människor kan tänka sig att utföra våldshandlingar mot civila mål? Vi ger en bild av hur radikaliseringsprocesser kan se ut utifrån sociala och psykologiska förklaringsmodeller. Utifrån fallbeskrivningar visar vi nyanserna i en radikaliseringsprocess, samt vad man bör vara uppmärksam på.

Slutligen lyfter vi fram det preventiva arbetet mot våldsbejakande extremism. Vi diskuterar hur man mest effektivt kan arbeta med åtgärder och insatser av olika slag. Utbildningarna riktar sig till dig som arbetar på en övergripande strategisk nivå med våldsbejakande extremism, eller till dig som på olika sätt möter, eller skulle kunna möta, radikaliseringsproblematik i ditt yrkesliv i vardagen. Syftet är att ge större kunskap om de våldsbejakande miljöerna och vad som gör att människor på olika sätt kommer i kontakt med dessa miljöer. Med ökade kunskaper tror vi att man blir bättre rustad att beröra och diskutera ämnet, identifiera riskfaktorer, samt få resurser och inspiration till det lokala förebyggande arbetet.

Scroll to Top