DEMO – Ideologi (vit makt)

Kort utdrag ur föreläsningen

Tryck på Nästa för att komma vidare i demon

När vi ska ringa in ideologin hos vit makt är det bra att börja generellt kring hur deras idealsamhälle ser ut. Strikta hierarkier är centrala och ses som naturligt förekommande. Tänk den klassiska tydligt definierade pyramiden där det längst upp finns en ledare som alla andra är underordnade. Vanligen finns föreställningen om att man tillhör en specifik biologisk grupp. Ofta kallas den gruppen för ”ras”, men i samtiden kan ibland mjukare sätt användas för att uttrycka liknande tankar. Oavsett det tänker man sig att den här gruppen hör hemma på en viss geografisk plats, där dom och bara dom ska leva. Exempelvis svenskar i Sverige. Dom flesta som ser detta är säkert bekanta med idén om den ariska rasen och dess överlägsenhet. Dvs. samma gamla tankar som var förhärskande i nazityskland. Detta är något som fortfarande finns kvar, men idag är det inte lika självklart att det överlägsna betonas. Åtminstone inte i retoriken. Man trycker istället mer på vikten av att olika grupper lever separat från varandra, snarare än att någon skulle vara bättre än en annan. Det finns en term för detta – etnopluralism. Ibland tänker man sig t.o.m. att ett samhälle kan bestå av flera olika grupper, så länge som dom lever avskilda från varandra. På forum och i mindre informella sammanhang är det dock inte ovanligt att mer klassiska idéer om raseras överlägsenhet framkommer som kan kontrastera den mer finputsade officiella retoriken. 

Kopplat till strikta hierarkier och naturliga ordningar är även kön. Män och kvinnor antas vara skapta på olika vis, och har av naturen olika roller. Dessa är vanligen typiskt könskonservativa. Mannen som överhuvud, familjeförsörjare, och försvarare. Kvinnans roll är att vara moder och sköta hushållsarbetet. Synen på kön, som vi ska se närmare på senare, är ett exempel på hur ideologi får praktiska konsekvenser. Kvinnans mer passiva ideal inom vit makt påverkar rekryteringen. Jämför man exempelvis Nordiska motståndsrörelsen med feministiskt orienterade autonoma grupper, lockar dom senare betydligt fler kvinnor.

Vilka är fiender till anhängare av vit makt då? Judar är fortfarande en viktig och vanlig kategori. ZOG – Zionist Occupation Government – är en klassisk och bestående konspirationsteori inom vit makt. ZOG syftar till föreställningen att judar härskar genom skuggregeringar. Exempelvis att Sverige egentligen styrs, eller åtminstone tydligt influeras av en judisk konspiration. Detta uppfattas som ett hot mot svensken och/eller vår ras. Judarna försöker att på olika sätt försvaga det svenska ”folket” genom att blanda svenskarna med andra människor. Både biologiskt och kulturellt tänker man sig att den här beblandningen urvattnar det svenska.

Via ZOG får man också motiv till varför samhällsomvändningen måste vara revolutionärt orienterad. Att försöka driva igenom förändring via det demokratiska parlamentariska systemet är lönlöst då det systemet ändå redan är riggat av judar. För att få till den förändring man söker krävs att hela det politiska systemet rycks upp vid rötterna.