Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

Länderkunskap: UKRAINA

Vi inleder med att diskutera konflikten i Ukraina och lyfter olika förklaringsmodeller till den ryska invasionen. Exempelvis NATOs roll, betydelsen av nyfunna olje- och gasresurser i Ukraina, samt spänningar mellan rysk och ukrainsk kristendom. Vi placerar även konflikten i ljuset av viktiga samtidshistoriska händelser såsom Den orangea revolutionen och Euromajdan. Slutligen diskuterar vi den ryska regimens retorik kring konflikten relaterat till föreställningar om kriget i både Ryssland och Ukraina.

I den andra delen gör vi en översikt av grundläggande aspekter som är beaktningsvärt i relation till ukrainska migranter i Sverige. Vi tittar t.ex. på det ukrainska utbildningsväsendet, språkkunskaper, hälsoaspekter, och kristendomens betydelse. Avslutningsvis lyfter vi frågor som kan vara källor till spänningar mellan ukrainska migranter. I synnerhet betydelsen av identitetsskapande kring språk, men även sådant som religion och geografisk hemvist i Ukraina.

Tidsomfattning: ca 3 timmar (med pauser).

 TILL MINA UTBILDNINGAR

Nedan finner du länkar till utbildningsupplägg som inkluderar ”Länderkunskap: Afghanistan”

 Om föreläsaren och InKultura