Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

Syn på kompetens

Det finns olika sätt att se på kompetens. Vilka utbildningar, erfarenheter, färdigheter och kunskaper är värdefulla eller relevanta i olika sammanhang och varför? När man anställer, ska man söka en person som på olika sätt passar in och liknar de övriga i arbetslaget, eller ska man försöka hitta någon som tillför något nytt? Vi tar upp begreppen Growth mindset kontra fixed mindset : avgör genetiken en persons förmågor (intellekt, egenskaper, fallenhet), eller kan man själv påverka sin kapacitet? Beroende på hur man ser på detta får det konsekvenser för verksamheten man arbetar inom. Vi diskuterar också vilka kompetenser som kan bli mer eftertraktade i framtiden och ger exempel från aktuell forskning

Tidsomfattning: ca 45 min
Utbildningen innehåller interaktiva moment.

 TILL MINA UTBILDNINGAR

Nedan finner du länkar till utbildningsupplägg som inkluderar ”Syn på kompetens”

 Om föreläsaren och InKultura

Scroll to Top