Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

Sociala relationer

30 min, samhällsintroduktion

Introduktion

Många migranter som kommer till Sverige har sin bakgrund i samhällen med utgångspunkt i starka heteronormativa ideal. Ofta är relationer mellan människor tydligt strukturerade med utgångspunkt i kön och ålder. I den här delen synliggör vi krockar som kan uppstå i samtidens Sverige där jämlikhets- och jämställdhetsideal präglar majoritetskulturen. Vi belyser exempelvis förväntningar på anställda på arbetsplatser, men även frågor som rör roller och förväntningar inom familjen. Vem ansvarar för hushållsarbetet och tar hand om barnen? Vad finns det för regler kopplat till samtycke? 

Tidsomfattning: Ca 30 min
Utbildningen innehåller interaktiva moment.