Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

Familj och stat

30 min, samhällsintroduktion

Introduktion

Många migranter som kommer till Sverige har sin bakgrund i en kultur där klanen, familjen och släkten intar en dominerande roll. Vad händer i mötet med Sverige, ett av världens mest individualiserade länder, där staten antas fylla nästan alla säkerhets- och trygghetsfunktioner? Vi lägger särskilt fokus på hur mötet mellan de två samhällstyperna kan resultera i avvikande/motsättande normer och värderingar. Exempelvis frågor som rör självbestämmande, social status, rättsstatens betydelse i konflikthantering. 

Tidsomfattning: Ca 30 min
Utbildningen innehåller interaktiva moment.