Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

Länderkunskap: Syrien

För den som vill förstå Syrien och inbördeskriget är det nödvändigt att placera landet i ett historiskt sammanhang. Därför börjar vi med att beröra stat- och nationsbyggande i kolonialismens kölvatten, samt religiösa/etniska majoritets- och minoritetsgrupper. Inbördeskriget är långt ifrån över trots att både opposition och den så kallade Islamiska staten ser besegrade ut. Vilka är hindren för fred och stabilitet i Syrien? Vi ser exempelvis närmare på kurdernas roll i konflikten, varför många syrier stödjer regimen, samt vilka roller externa aktörer som USA, Ryssland och Turkiet spelar.

Vi berör syrisk kultur och sociala relationer utifrån etnicitet, religion och kön. Hur ser relationen individ kontra kollektiv ut? Vad innebär giftermål för män respektive kvinnor? Vi lyfter även synen på HBTQ. Hur ser situationen ut för syrier i Sverige? Vi berör kulturkrockar samt syriers föreställningar om svensk kultur.

Psykisk ohälsa är ett hinder för många syrier och andra nyanlända i deras etableringsprocess. Kulturella förståelser av hälsoproblem har reella konsekvenser när det kommer till huruvida människor är motiverade att söka vård, vem man söker vård av, och hur man ger uttryck för sina problem. Vilka strategier som används för att hantera problemen? Vilken roll spelar familj och anhöriga? Avslutningsvis belyser vi dessa frågor utifrån ett syriskt perspektiv.

Tidsomfattning: ca 3 timmar (med pauser).
Utbildningen innehåller interaktiva moment.

 TILL MINA UTBILDNINGAR

Nedan finner du länkar till utbildningsupplägg som inkluderar ”Länderkunskap: Syrien”

 Om föreläsaren och InKultura

Scroll to Top