Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

Länderkunskap: Somalia

Vi ger en kort redogörelse för Somalia samtidshistoria vilken utgör en viktig bakgrund till situationen idag. Säkerhetsläget beskrivs såväl som flyktingsituationen. Vi redogör för flyktvägar och överblickar den somaliska diasporan. Sedan tittar vi närmare på religion i Somalia där majoriteten tillhör sunnitisk islam. Vi belyser relevanta tolkningar och traditioner, samt vilken betydelse islam har i vardagen såväl som i det politiska livet i Somalia.

Därefter fördjupar vi oss i klanrelationer och dess hierarkier utifrån dominans, samarbeten och marginalisering/diskriminering. Hur fungerar klansystemet och sedvanerättens principer? Vad innebär det att Somalia till stor del präglas av en muntlig språkkultur och vad händer i mötet med en skriftlig språkkultur som Sverige?

Slutligen flyttar vi fokus till somalier i den svenska kontexten. Vilka utmaningar och möjligheter finns för somalier i Sverige? Ämnet berörs utifrån mötet mellan somaliska och svenska familjemönster samt utifrån olika perspektiv på psykisk ohälsa.

Obs! Kapitlen: ”Tankeexperiment & klansystemet”, ”Liberala samhällen och klansamhällen”, samt ”Klansamhällen och sedvanerätt” överlappar med utbildningen ”Bakgrund till kulturmöten: klanen, släkten och familjens betydelse”.

Tidsomfattning: ca 3 timmar (med pauser).
Utbildningen innehåller interaktiva moment.

 TILL MINA UTBILDNINGAR

Nedan finner du länkar till utbildningsupplägg som inkluderar ”Länderkunskap: Somalia”

 Om föreläsaren och InKultura

Scroll to Top