Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

Länderkunskap: Kongo-Kinshasa

Vi ger en kort övergripande bild av aktuella politiska och sociala förhållanden. Kongo-Kinshasa är stort och säkerhetssituationen kan skilja sig mycket mellan regioner. Från vilka provinser eller regioner väljer människor att lämna, och varför? Det lever omkring 200 etniska grupper i Kongo-Kinshasa. Vi lyfter några viktiga. Finns det grupper som är utsatta för förföljelse? Utifrån kön avslutar vi med att belysa sociala relationer och olika former av utsatthet.

Tidsomfattning: ca 60 minuter

 TILL MINA UTBILDNINGAR

Nedan finner du länkar till utbildningsupplägg som inkluderar ”Länderkunskap: Kongo-Kinshasa”

 Om föreläsaren och InKultura