Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

Länderkunskap: AFGHANISTAN

Vi börjar med att ge en övergripande bild av aktuella politiska och sociala förhållanden. Vilka etniska/religiösa grupper dominerar och vilka är i minoritet? Finns det grupper som är utsatta för förföljelse? Hur ser säkerhetssituationen ut idag? Många afghaner flyr till Sverige från Iran. Hur ser situationen ut där?

Vi ger sedan en fördjupning utifrån familjemönster och klansystem. Hur kan man skilja mellan olika samhällstyper utifrån maktkoncentration, individens rättigheter och skyldigheter, samt grundläggande värderingar? Exempel lyfts från Afghanistan. Vad utmärker folkgrupperna när det handlar om familj, klan och hederskultur? Vi granskar också kvinnors situation, och hur kvinnors möjligheter i Afghanistan varierar beroende på folkgruppstillhörighet, plats (stad eller landsbygd), hederskulturella normer, samt det rådande politiska läget.

Slutligen fokuserar vi på den svenska kontexten. Vad finns det för likheter och skillnader mellan svensk och afghansk kultur? Finns det normer och beteenden inom respektive kultur som kan leda till kulturkrockar? Vi belyser frågorna utifrån Afghaners situation i diasporan och ger exempel på hur man kan arbeta praktiskt med vardagens utmaningar.

Tidsomfattning: ca 3 timmar (med pauser).
Utbildningen innehåller interaktiva moment.

TILL MINA UTBILDNINGAR

Nedan finner du länkar till utbildningsupplägg som inkluderar ”Länderkunskap: Afghanistan”

 Om föreläsaren och InKultura