Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Gratis
Kom igång
Spela videoklipp

Utbildning om Syrien - Grundläggande och fördjupande kunskaper om landet

För den som vill förstå Syrien och inbördeskriget är det nödvändigt att placera landet i ett historiskt sammanhang. Därför börjar vi med att beröra stat- och nationsbyggande i kolonialismens kölvatten, samt religiösa/etniska majoritets- och minoritetsgrupper. Inbördeskriget är långt ifrån över trots att både opposition och den så kallade Islamiska staten ser besegrade ut. Vilka är hindren för fred och stabilitet i Syrien? Vi ser exempelvis närmare på kurdernas roll i konflikten, varför många syrier stödjer regimen, samt vilka roller externa aktörer som USA, Ryssland och Turkiet spelar.

Vi berör syrisk kultur och sociala relationer utifrån etnicitet, religion och kön. Hur ser relationen individ kontra kollektiv ut? Vad innebär giftermål för män respektive kvinnor? Vi lyfter även synen på HBTQ. Hur ser situationen ut för syrier i Sverige? Vi berör kulturkrockar samt syriers föreställningar om svensk kultur.

Psykisk ohälsa är ett hinder för många syrier och andra nyanlända i deras etableringsprocess. Kulturella förståelser av hälsoproblem har reella konsekvenser när det kommer till huruvida människor är motiverade att söka vård, vem man söker vård av, och hur man ger uttryck för sina problem. Vilka strategier som används för att hantera problemen? Vilken roll spelar familj och anhöriga? Avslutningsvis belyser vi dessa frågor utifrån ett syriskt perspektiv.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

3 timmar

Bakgrund och inbördeskriget

  • Samtidshistoria
  • Religiösa och etniska grupper
  • Inbördeskriget

Livet i Syrien

  • Familjerätt och juridiska frågor
  • Familjens betydelse
  • Sexualitet
  • Utbildningsväsendet

Bakgrund och inbördeskriget

  • Occidentalism: östs syn på väst
  • Värderingar och migration
  • Fysisk och psykisk hälsa

Digitalt eller utbildning på plats?

Alla våra utbildningar går att genomföra både digitalt och självklart i fysisk form.

EGET UPPLÄGG / KOMPONERA SJÄLV

Utbildningsuppläggen ovan är förslag på utbildningsmoment och moduler som passar bra ihop. Önskas ett annat upplägg kan vi tillsammans sätta ihop delmoment från olika moduler och skräddarsy en lösning som passar er verksamhet.

FÖRDJUPNINGSMATERIAL

Fördjupningsmaterial från inKultura kan användas som underlag om en beställare eller arrangör själv vill hålla i ett fördjupningsmoment, eller ett uppföljningstillfälle som knyter an till den ursprungliga utbildningen. Fördjupningsmaterial kan beställas som komplement till en eller flera utbildningar.

VIDEOSAMTAL

Digitala interaktiva möten med utbildare från inKultura kan beställas som tillval till en eller flera utbildningar. Det är exempelvis möjligt att genomföra workshops, frågestunder, diskussionsövningar, eller annan typ av interaktiv fördjupning inom något område som berörts av utbildningarna.

Demo

I demon är det möjligt att se en del av utbildningen i den digitala plattformen.