Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Gratis
Kom igång
Spela videoklipp

Hedersrelaterat våld och förtryck (hedersvåld)

Hedersrelaterat våld och förtryck (hedersvåld) handlar i många fall om hot och kontroll som begränsar en persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Utbildningarna bidrar med ökad kunskap kring fenomenet, hur du kan arbeta förebyggande, samt vilka lagar som ger stöd åt arbetet – exempelvis barnkonventionen, samt lagar kring könsstympning och tvångsäktenskap. Utbildningarna riktar sig till alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med hedersrelaterad utsatthet.
Nedan återfinns olika utbildningsförslag. Varje modul tar ca. 3 h att genomföra och motsvarar en halvdagsutbildning.

FÖRSLAG 1

3 timmar

Modul 1

• Bakgrund: hederskulturella normer och värderingar i klansamhället
• Lagar, rättigheter och organisationer
• Att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck

FÖRSLAG 2

6 timmar

Modul 1

• Bakgrund: hederskulturella normer och värderingar i klansamhället
• Heder i Sverige – från Fadime till idag
• Lagar, rättigheter och organisationer

Modul 2

• Afghanistan, Syrien och Somalia – politiska & sociala förhållanden utifrån ett HBTQ-perspektiv
• HBTQ i det mångkulturella Sverige
• Att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck

FÖRSLAG 3

9 timmar

Modul 1

• Bakgrund: hederskulturella normer och värderingar i klansamhället
• Heder i Sverige – från Fadime till idag
• Lagar, rättigheter och organisationer

Modul 2

• Introduktion till religion och sexualitet
• Afghanistan, Syrien och Somalia – politiska & sociala förhållanden utifrån ett HBTQ-perspektiv
• HBTQ i det mångkulturella Sverige

Modul 3

• Att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck

Digitalt eller utbildning på plats?

Alla våra utbildningar går att genomföra både digitalt och självklart i fysisk form.

EGET UPPLÄGG / KOMPONERA SJÄLV

Utbildningsuppläggen ovan är förslag på utbildningsmoment och moduler som passar bra ihop. Önskas ett annat upplägg kan vi tillsammans sätta ihop delmoment från olika moduler och skräddarsy en lösning som passar er verksamhet.

FÖRDJUPNINGSMATERIAL

Fördjupningsmaterial från inKultura kan användas som underlag om en beställare eller arrangör själv vill hålla i ett fördjupningsmoment, eller ett uppföljningstillfälle som knyter an till den ursprungliga utbildningen. Fördjupningsmaterial kan beställas som komplement till en eller flera utbildningar.

VIDEOSAMTAL

Digitala interaktiva möten med utbildare från inKultura kan beställas som tillval till en eller flera utbildningar. Det är exempelvis möjligt att genomföra workshops, frågestunder, diskussionsövningar, eller annan typ av interaktiv fördjupning inom något område som berörts av utbildningarna.

Demo

I demon är det möjligt att se en del av utbildningen i den digitala plattformen.

om utbildningen

Hedersrelaterat våld och förtryck (hedersvåld) handlar i många fall om hot och kontroll som begränsar en persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Enligt en kartläggning gjord av Örebro universitet lever mellan 7 och 9 procent av unga i storstäderna med kollektivt legitimerat våld och mellan 10 och 20 procent begränsas av oskuldsnormer.

Våra utbildningar ramar in bakgrunden till heder i ett klanbaserat samhälle. Vi belyser begrepp som gruppkultur, skam, oskuldsnorm, arrangerade äktenskap och sedvanerätt, men givetvis även på vilket sätt hedersnormer kan sättas i spel i en migrationssituation, i Sverige. I den svenska hedersdebatten har en vanlig frågeställning handlat om huruvida fenomen som hedersmord och kvinnlig könsstympning bör förstås mot bakgrund av en specifik kultur, eller om de snarare bör uppfattas som uttryck för en mer generell global patriarkal maktordning? Vi visar i det här sammanhanget hur viktigt det är att synliggöra kulturella och religiösa aspekter av heder utan att kollektivt skuldbelägga minoritetsgrupper.

Utbildningarna fokuserar också på det vardagliga arbetet kring hedersrelaterad utsatthet och hedersvåld. Du kommer att få information om vilka signaler du behöver vara uppmärksam på, hur du kan arbeta förebyggande, samt vilka lagar som ger stöd åt arbetet, exempelvis barnkonventionen, och nyare lagstiftning mot tvångsäktenskap. Vi synliggör också likheter och skillnader i utsatthet för flickor, kvinnor, pojkar, män eller HBTQ-personer.

Utbildningarna kräver inga förkunskaper och riktar sig till alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med hedersrelaterad utsatthet.