Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

KLANEN, SLÄKTEN OCH FAMILJENS BETYDELSE

1 h,  svenska

Introduktion

Många av de migranter som kommer till Sverige har sin bakgrund i en kultur där klanen, familjen och släkten intar en dominerande roll. Vad händer i mötet med Sverige, ett av världens mest individualiserade länder, där staten antas fylla nästan alla säkerhets- och trygghetsfunktioner?

Tidsomfattning: Ca 1 h
Utbildningen innehåller interaktiva moment.