Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

AUTISM, ADHD OCH PSYKISK OHÄLSA​

OBS! Den här utbildningen ingår inte i standardutbudet då den genomförs av vår samarbetspartner från ParsCapere. Kontakta oss om du saknar tillgång och önskar att få det.

Introduktion

I utbildningen om autism, ADHD och psykisk ohälsa erbjuder vi kunskap om vad det innebär att ha autism eller ADHD och varför det hänger ihop med en större risk för psykisk ohälsa.

Syftet är att förmedla en större förståelse för hur människor med autism eller ADHD kan uppleva omgivningen och vilka effekter det kan ha. Med ökade kunskaper tror vi att man blir bättre rustad att bemöta människor med autism eller ADHD för att minska risken för psykisk ohälsa och bidra till att alla kan vara delaktiga i samtliga samhällsområden och bidra med sina kompetenser på arbetsmarknaden.

Om ParsCapere

Mitt namn är Aline Groh och jag driver ParsCapere Utbildningar. ParsCapere är latin och betyder delaktighet – och full delaktighet för alla människor oavsett funktionsförmåga är min vision. Med fokus på funktionsnedsättningar håller jag utbildningar om inkludering, delaktighet och bemötande. Utbildningarna kan utveckla och stärka rekryteringsprocesser, ledarskap, arbetsmiljö och innovationskraften på både offentliga och privata arbetsplatser. Jag sprider kunskap, skapar medvetenhet för mångfald och ökar kompetensen att utforma verksamheter så att alla får rätt förutsättningar att trivas och prestera där.

Jag har en mångårig praktisk bakgrund inom funktionshinderomsorgen och som handledare och projektledare på inkluderande arbetsplatser. Sedan 2013 håller jag kurser, föreläsningar och workshops. Utöver det har jag en gedigen akademisk bakgrund inom sociologi, psykologi, intersektionell genusvetenskap och disability studies. Såväl min praktiska som akademiska erfarenhet har jag samlat i både Tyskland och Sverige och jag väljer medvetet internationell forskning som grund i mina utbildningar. Dessutom präglas mitt arbete av intersektionella perspektiv och en stark fokus på egna erfarenheter av personer med funktionsnedsättningar.

Tidsomfattning: ca 3 timmar (med pauser).
Utbildningen innehåller interaktiva moment.

OBS! Den här utbildningen ingår inte i standardutbudet då den genomförs av vår samarbetspartner från ParsCapere. Kontakta oss om du saknar tillgång och önskar att få det.