Språklig inkludering
Språklig inkludering

Språklig inkludering

– Hur kan jag som kollega, handledare eller chef bidra till ökad språkutveckling på vår arbetsplats?

I utbildningen introducerar vi grundläggande kunskap om språkutveckling hos vuxna inlärare. Vi går igenom vanliga orsaker till bristande motivation vid språkinlärning och ger förslag på hur du som kollega kan agera motivationshöjande. Därefter riktas fokus mot det svenska språket och dess särskilda drag. Vi uppmärksammar några språkliga utmaningar som kan vara svåra för inläraren att överkomma. Utbildningen avslutas med konkreta tips på hur du och dina kollegor kan bidra till en mer språkutvecklande arbetsplats.

Digitalt eller utbildning på plats?

Alla våra utbildningar går att genomföra både digitalt och självklart i fysisk form.

EGET UPPLÄGG / KOMPONERA SJÄLV

Utbildningsuppläggen ovan är förslag på utbildningsmoment och moduler som passar bra ihop. Önskas ett annat upplägg kan vi tillsammans sätta ihop delmoment från olika moduler och skräddarsy en lösning som passar er verksamhet.

FÖRDJUPNINGSMATERIAL

Fördjupningsmaterial från inKultura kan användas som underlag om en beställare eller arrangör själv vill hålla i ett fördjupningsmoment, eller ett uppföljningstillfälle som knyter an till den ursprungliga utbildningen. Fördjupningsmaterial kan beställas som komplement till en eller flera utbildningar.

VIDEOSAMTAL

Digitala interaktiva möten med utbildare från inKultura kan beställas som tillval till en eller flera utbildningar. Det är exempelvis möjligt att genomföra workshops, frågestunder, diskussionsövningar, eller annan typ av interaktiv fördjupning inom något område som berörts av utbildningarna.

Demo

I demon är det möjligt att se en del av utbildningen i den digitala plattformen.

om utbildningen

Hur lär man sig ett språk? Att lära sig ett språk i vuxen ålder tar lång tid och kräver stora investeringar av inläraren. Språkinlärning innebär inte bara ord och grammatik, utan också att förstå de sociala koder och nyanser som finns inbyggt i vår språkanvändning. Med rätt förutsättningar kan en arbetsplats bidra till effektiv språkutveckling och inkludering. Många medarbetare upplever dock att de saknar kunskap och verktyg för att kunna verka språkstödjande. Man vill gärna hjälpa till men vet inte vad, när och hur man kan bidra med återkoppling och stöd.

I denna utbildning går vi igenom grunderna i språkinlärning och ger konkreta råd kring hur man kan skapa en språkutvecklande arbetsplats. Utbildningen ger kunskap om språkinlärning, motivation och språkstödjande arbete. Dess innehåll är utformat utifrån rådande forskning och praktiska erfarenheter och innehåller såväl teoretiska som praktiska inslag. Varje inlärningssituation är unik och under utbildningens gång får du därför möjlighet att göra kopplingar till din egen vardag och den verksamhet som du befinner dig i.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar på en mångspråkig arbetsplats och vill lära dig mer om hur du kan vara ett språkligt stöd för dina kollegor. Kunskap och förståelse är två av nycklarna till språklig inkludering. Syftet med utbildningen är därför att bidra till ökad förståelse för hur språkinlärning fungerar och hur man som utomstående kan påverka processen. Utbildningsinnehållet kan med fördel nyttjas som diskussionsunderlag kollegor emellan. Det är lämpligt som fortbildningsmaterial för alla kollegor på arbetsplatsen och kan utgöra upptakten till ett mer övergripande språkutvecklande arbete.

Scroll to Top