DEMO – Synsätt på ålder, arbete och försörjning

Kort utdrag ur föreläsningen

Vad kan det finnas för skillnader i synsätt när det kommer till försörjning? Vi kan exempelvis titta på hur många somalier – i Somalia såväl som på andra platser i världen – ingår i ett globalt familjestödsystem. Dels har många familjer ett ständigt försörjningsansvar gentemot närstående släktingar. Det finns ofta en planering för detta och man räknar med det som en del i den löpande hushållsekonomiska planeringen varje månad. Och dels uppfattar många familjer att man har en skyldighet att bidra till akut ekonomiskt stöd i olika nödsituationer, exempelvis om någon inlagd på sjukhus behöver genomföra en operation i ett land där sjukvården är dyr. Det kan handla om stora summor och belopp där en stor del av släkten behöver gå ihop och mobilisera resurser.

Det är inte svårt att se att normer kopplade till försörjning kan skapa krockar för en del somalier i Sverige. I valet mellan arbete och utbildning kan det för vissa vara svårt att motivera för släktingar att man istället för att lönearbeta vill förverkliga sig själv och satsa på längre utbildningar.

Slutligen tänkta jag nämna något om normer kopplade till ålder och arbete. Här sticker Europa och kanske framför allt Sverige ut kring det faktum att man enligt det kulturmönster vi kallar för arbetslinjen förväntas arbeta upp till en väldigt hög ålder förutsatt att man är tillräckligt frisk. Denna ålder höjs dessutom hela tiden. I många kulturer och länder är man inte yrkesverksam under lika lång tid, och när man slutar arbeta förväntas släktingar ställa upp med försörjning och omsorg. Dessutom finns det starka föreställningar kring att man bör visa stor respekt för äldre personer, då ålder är en tydlig statusmarkör. När viktiga beslut ska fattas i en familj eller släkt, är det vanligt att de äldre leder mötena och kommer med tunga rekommendationer, eller direkta påbud kring hur man ska göra i olika situationer. Den svenska majoritetskulturen med äldreboenden där många äldre lever i ensamhet uppfattas ofta i det här sammanhanget som mycket främmande och märklig.

Scroll to Top