Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

Uppfostran och familjetyper

30 min

Introduktion

För att bättre förstå utlandsfödda elevers erfarenheter och kunskaper, och underlätta deras delaktighet, diskuterar vi kulturella likheter och skillnader i synen på uppfostran. Hur ser man på barn och unga inom olika kulturer? Och vilken uppgift har familjen? Ämnet berörs utifrån kollektivism/individualism, könsnormer, samt olika familjetyper. Detta är centrala kunskaper för lärare som behöver kunna anpassa undervisningen efter olika behov.

Vi bygger vidare på ovanstående ämne genom att titta på familjens omvandling i en migrationssituation och utmaningar som kan dyka upp i mötet med Sverige. Här nyanserar vi kulturskillnader med ett intersektionellt perspektiv. Hur förändras könsrollerna inom familjen, med delvis nya roller för män respektive kvinnor? Och hur påverkas relationen mellan barn och föräldrar? Vi diskuterar hur maktbalansen inom familjen kan skifta när man kommer till ett nytt sammanhang och vilka konsekvenser detta kan medföra.

Tidsomfattning: Ca 30 min
Utbildningen innehåller interaktiva moment.

Rulla till toppen