Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

Språk och kultur

Att komma till en arbetsplats i ett nytt land innebär ofta en positiv möjlighet till egen försörjning och makt över sitt liv. Men kulturella och språkliga hinder kan ibland påverka möjligheten att utvecklas i sin praktik- eller yrkesroll.

I den här delen av utbildningen fokuserar vi på språk, socialt samspel och kommunikation. Vi diskuterar olika faktorer som underlättar språkinlärning, visar hur man kan ge språkligt stöd till praktikanter på olika sätt, samt hur man kan skapa delaktighet och motivation i det här sammanhanget.

Slutligen belyser vi också språkets betydelse för att bli en del av ett arbetslag. Hur gör man exempelvis för att inkludera praktikanten i det sociala samspelet, och hur hanterar man norm- eller kulturkrockar i det här sammanhanget? Vi diskuterar olika metoder och ger förslag på inkluderande sätt att arbeta.

Tidsomfattning: ca 60 minuter
Utbildningen innehåller interaktiva moment.

 TILL MINA UTBILDNINGAR

Nedan finner du länkar till utbildningsupplägg som inkluderar ”Språk och kultur”

 Om föreläsaren och InKultura

Scroll to Top