Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

• Känsliga ämnen som kräver specialkompetens
• Färdigpaketerade lektioner för gymnasieskolan (45 min)
• Enkelhet för vikarier

Våldsbejakande extremism - DEMO

för gymnasieskolan

Introduktion

Vi börjar med att granska de olika våldsbejakande miljöerna utifrån deras respektive ideologier och världsbilder. Därefter lyfter vi exempel på hur propagandan kan se ut, och framför allt vilka målgrupper miljöerna riktar sig till. Vi lyfter också mer konkreta uttryck för miljöerna såsom aktivism, samt vilka grupper som är mest utsatta när det kommer till attentat och våldshandlingar. En viktig frågeställning handlar om varför människor kan tänka sig att utföra våldshandlingar mot civila mål? Vi ger en bild av hur radikaliseringsprocesser kan se ut utifrån sociala och psykologiska förklaringsmodeller. Utifrån fallbeskrivningar visar vi nyanserna i en radikaliseringsprocess, samt vad man bör vara uppmärksam på.

Slutligen lyfter vi fram det preventiva arbetet mot våldsbejakande extremism. Vi diskuterar hur man mest effektivt kan arbeta med åtgärder och insatser av olika slag. Utbildningarna riktar sig till dig som arbetar på en övergripande strategisk nivå med våldsbejakande extremism, eller till dig som på olika sätt möter, eller skulle kunna möta, radikaliseringsproblematik i ditt yrkesliv i vardagen. Syftet är att ge större kunskap om de våldsbejakande miljöerna och vad som gör att människor på olika sätt kommer i kontakt med dessa miljöer. Med ökade kunskaper tror vi att man blir bättre rustad att beröra och diskutera ämnet, identifiera riskfaktorer, samt få resurser och inspiration till det lokala förebyggande arbetet.

Grundföreläsning: 15 min
Antal lektioner: 4
Lektionstid: 45 min

Lektionsupplägg
  • Introduktions-film: 5 min
  • Eget arbete: 20 min
  • Elevernas egna genomgång: 10 min
  • inKulturas genomgångs-film: 5 min

OBS! Föreläsningen ”klan och stat” bör INTE ses innan just detta tema.
Istället finns en längre grundföreläsning som belyser grunderna och de gemensamma nämnarna för samtliga våldsbejakande miljöer.