Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

• Känsliga ämnen som kräver specialkompetens
• Färdigpaketerade lektioner för gymnasieskolan (45 min)
• Enkelhet för vikarier

Hedersrelaterat våld och förtryck - DEMO

för gymnasieskolan

Introduktion

Hedersrelaterat våld och förtryck (hedersvåld) handlar i många fall om hot och kontroll som begränsar en persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Utbildningarna bidrar med ökad kunskap kring fenomenet, hur du kan arbeta förebyggande, samt vilka lagar som ger stöd åt arbetet – exempelvis barnkonventionen, samt lagar kring könsstympning och tvångsäktenskap. Utbildningarna riktar sig till alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med hedersrelaterad utsatthet.

Grundföreläsning: 8 min
Antal lektioner: 3
Lektionstid: 45 min

Lektionsupplägg
  • Introduktions-film: 5 min
  • Eget arbete: 20 min
  • Elevernas egna genomgång: 10 min
  • inKulturas genomgångs-film: 5 min
OBS! Föreläsningen ”klan och stat” bör ses innan valt tema (se orange knapp precis ovan).
Detta för att utveckla en grundläggande förståelse för skillnaderna som kommer ut statssamhällen och klanbaserade samhällen