Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

Svenska sjukvården

30 min, samhällsintroduktion

Introduktion

Vad är god hälsa? Vad är en sund vikt? Vilken hjälp finns tillgänglig för den som har problem med fysisk eller psykisk hälsa? Den här sortens frågor varierar mellan kulturer. För många som kommer till Sverige kan förhärskande perspektiv här vara främmande. Därför lägger vi fokus på hälsa utifrån kultur. Exempelvis lyfter vi frågor om sjukdomars allvarlighet. Varför kan en svensk läkare prata om diabetes som ett relativt enkelt problem, när det i Somalia kan uppfattas som en dödsdom? Vi lyfter även kulturella och traditionella behandlingsmetoder samt hur de relaterar till en svensk kontext. Vilka reaktioner kan man förvänta sig från den svenska vården på sådant som jinner och det onda ögat?

Tidsomfattning: Ca 30 min
Utbildningen innehåller interaktiva moment.

Scroll to Top