Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

Svenska demokratin

30 min, samhällsintroduktion

Introduktion

Sverige har en av världens mest välfungerande demokratier, men hur fungerar den egentligen? Vad är demokrati till att börja med? Vi synliggör detta samt hur den svenska demokratin är konstruerad utifrån olika maktfördelningsprinciper. Exempelvis hur makt fördelas över olika statliga aktörer, men även hur institutioner som rättsväsende, oberoende media och civilsamhället är centrala för demokratins välmående.

Tidsomfattning: Ca 30 min
Utbildningen innehåller interaktiva moment.

Utbildning Innehåll