Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

Rekrytering, fördomar och bias

I rekryteringssammanhang är ett vanligt begrepp kompetensbaserad rekrytering (KBR). Tanken med KBR är att undvika de negativa konsekvenser som kan följa på en rekrytering baserad på magkänsla. Samtidigt visar forskning att vi oavsett rekryteringsmetod ständigt är påverkade av förutfattade meningar och bias under hela processen: från utformningen av kravprofil, till genomgång av ansökningar, urval, gallring, fysiska möten och intervjuer. Vi ger olika exempel på hur man kan arbeta med dessa utmaningar och öppna upp för en ökad mångfald och en inkluderande arbetsplats.

Tidsomfattning: ca 45 minuter
Utbildningen innehåller interaktiva moment.

 TILL MINA UTBILDNINGAR

Nedan finner du länkar till utbildningsupplägg som inkluderar ”Rekrytering, fördomar och bias”

 Om föreläsaren och InKultura

Scroll to Top