Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

Psykisk ohälsa i Afghanistan, Somalia och Syrien: kulturella föreställningar och förhållningssätt – Introduktion

Det finns betydande kulturella skillnader när det gäller att förstå, tolka och sätta begrepp på mentala (o)hälsotillstånd och deras symptom. Exempelvis kan det handla om föreställningar kring tillståndets allvar och/eller realitet, huruvida det är kroppsligt eller ”själsligt”, om det är förknippat med stigma och tabu, samt tänkbara naturliga eller övernaturliga orsaker.

Utbildningstid: ca 45 minuter
Utbildningen innehåller interaktiva moment.

Nedan finner du länkar till utbildningsupplägg som inkluderar ”Psykisk ohälsa i Afghanistan, Somalia och Syrien: kulturella föreställningar och förhållningssätt – Introduktion”

Scroll to Top