Nuvarande Status
Ej Ansluten
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This utbildning is currently closed

Psykisk ohälsa i Afghanistan, Somalia och Syrien – fördjupning

Kulturella förståelser av hälsoproblem har reella konsekvenser när det kommer till huruvida människor är motiverade att söka vård, vem man söker vård av, hur man ger uttryck för sina problem, vilka strategier som används för att hantera problemen, samt vilken roll familj och anhöriga spelar. Med exempel hämtade från Afghanistan, Somalia och Syrien synliggör vi vanliga föreställningar, begrepp och förhållningsätt.

I fokus återfinns också vardagliga kulturmötessituationer och vi diskuterar hur man kan närma sig tabubelagda ämnen på ett respektfullt sätt. Slutligen ger vi några exempel på praktiska förhållningsätt i möten och bemötande, samt vad som är viktigt att tänka på i olika fall.

Vi diskuterar även lidandespråk – idiomatiska uttryck för negativa känslotillstånd – och visar hur dessa kan se olika ut över kulturgränserna.

Utbildningstid: ca 60 minuter
Utbildningen innehåller interaktiva moment.

 TILL MINA UTBILDNINGAR

Nedan finner du länkar till utbildningsupplägg som inkluderar ”Psykisk ohälsa i Afghanistan, Somalia och Syrien – Fördjupning”

 Om föreläsaren och InKultura